Natuurherstelwet: Groen dringt aan op ambitie op alle politieke niveaus

05 Mei 2023

Natuurherstelwet: Groen dringt aan op ambitie op alle politieke niveaus

'Steeds vaker is boycot het handelsmerk van deze Vlaamse regering. Die stilstand heeft grote gevolgen: nu al staat de biodiversiteit erg zwaar onder druk en er is actie nodig als we onze eigen natuur hier en het leven op aarde willen beschermen.'

Vandaag komen de verschillende klimaatministers van ons land samen om de positie van België te bepalen over de natuurherstelwet: een Europese wet die lidstaten oplegt om voor 20 procent van de natuur herstel op te starten tegen 2030. N-VA, Open VLD en cd&v kondigden op Vlaams niveau al aan dat ze de internationale natuurambitie wil afzwakken, in tegenstelling tot andere regeringen in ons land. Daarmee dreigt de Vlaamse regering - nog maar eens - de Belgische onderhandelingspositie te blokkeren, klinkt het bij Groen-parlementslid Mieke Schauvliege: 'Steeds vaker is boycot het handelsmerk van deze Vlaamse regering. Die stilstand heeft grote gevolgen: nu al staat de biodiversiteit erg zwaar onder druk en er is actie nodig als we onze eigen natuur hier en het leven op aarde willen beschermen. Hopelijk ziet de Vlaamse regering nog op tijd in dat ze daar een sleutelrol in heeft.'

'Natuurvernietiging gaat gepaard met jobverlies, honger, ziekte en dood. De afbraak van onze natuur wordt op een kost van 3 triljoen dollar per jaar geraamd. Een cijfer met 18 nullen. We hebben er dus alle baat bij om onze natuur beter te beschermen en te herstellen', benadrukt Schauvliege. Op Europees niveau hebben ze dat begrepen: al sinds 2021 wordt er gewerkt aan de natuurherstelwet, een bindende verordening die lidstaten oplegt om voor twintig procent van de Europese natuur herstel op te starten tegen 2030. Een gelijkaardige ambitie werd geuit op de internationale biodiversiteitstop in Montreal, de COP 15, waar alle aanwezige landen - en ook de Vlaamse regering - de ambitie uitten om 30 procent van het aardoppervlak te beschermen als natuur tegen 2030.

Intussen lijkt de wind echter gedraaid te zijn, alle ambitie van de Vlaamse regering blijkt hol te zijn. De Vlaamse regering gaat op de rem staat en wil - net zoals eerder al vaak gebeurde bij klimaatonderhandelingen - de ambitie afzwakken. Als de Vlaamse regering daardoor opnieuw een andere positie inneemt dan andere regeringen in ons land zal België geen positie kunnen innemen in Europa en opnieuw een figuur slaan op het internationale toneel. Om nog te zwijgen van de kwalijke gevolgen voor de natuur die dat totale gebrek aan ambitie met zich meebrengen. 'Deze week nog bleek dat 20 procent van onze bijen de winter niet overleefd hebben. Dat is uiterst verontrustend en zou alle alarmbellen moeten doen afgaan. Maar in plaats van de natuurherstelwet te omarmen en alles op alles te zetten om natuurherstel te realiseren, wordt steeds meer duidelijk dat minister Demir en haar collega-ministers van Open VLD en cd&v opnieuw zullen dwarsliggen. Daarmee dragen ze een verpletterende verantwoordelijkheid voor de verdere afbraak van de biodiversiteit, een van de grootste bedreigingen voor het leven op aarde', waarschuwt Schauvliege.

Legestoelbeleid

De groene politica hekelt bovendien het feit dat de Vlaamse regering opnieuw dreigt te kiezen voor het legestoelbeleid. 'Als minister Demir en haar collega-ministers bezorgd zijn om de impact van de natuurherstelwet, dan zou je toch denken dat ze minstens mee aan tafel willen zitten om alles goed te begrijpen en om mee te kunnen onderhandelen. Maar dat doen ze niet. Het enige wat ze doen is stokken in de wielen steken van wie wél constructief wil onderhandelen.'

Strijd mee voor een sterke natuurherstelwet. Teken onze petitie.