Overlijden Marc De Backer en Dirk Peeters

23 Februari 2022

Overlijden Marc De Backer en Dirk Peeters

De hele Groen-familie wenst de familie, vrienden en kennissen van Marc en Dirk alle sterkte toe.

Met grote verslagenheid vernamen we deze week het overlijden van eregemeenteraadsleden Marc De Backer (73) en Dirk Peeters (63).

 

Marc De Backer werd in 1976 het eerste groene gemeenteraadslid van Vlaanderen, voor de toenmalige ecologische stadspartij Stad voor de Mens. Hij was jarenlang lid van de gemeenteraad van Turnhout. 

Stad voor de Mens deed zich vaak opmerken door opvallende acties. In 180 kreeg Marc nog een bekeuring voor het schilderen van witte fietsen in het midden van het wegdek om aandacht te vragen voor de zwakke weggebruiker. “Vandaag duiden de geschilderde fietsen overal in de stad de fietsstraten aan,” zegt schepen van mobiliteit Marc Boogers. “Wat toen nog baldadig was, is nu het beleid van de stad.”

Marc De Backer zal in Turnhout altijd herinnerd blijven als een uitstekend debater. Als oppositielid in de gemeenteraad legde hij de meerderheid het vuur aan de schenen. Zijn stijl was hard, maar altijd rechtvaardig en gestoeld op een scherpzinnige analyse van de politieke situatie. De Backer bleef kritisch, ook wanneer zijn partij in de meerderheid stapte. “Op die manier bleef hij een moreel en politiek kompas voor de hele groep,” aldus voorzitter Véronique Vanonckelen. Zonder mensen als Marc zou de stad er vandaag helemaal anders hebben uitgezien.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond Marc voor de achtste keer op een groene lijst. Gepassioneerd door politiek als hij was, gaf hij aan dat het zijn ambitie was om tien keer op de lijst te staan. Het heeft niet mogen zijn. Woensdag moest Marc de strijd tegen een slepende ziekte staken.

 

Dirk Peeters begon bij Groen in Antwerpen, als provinciaal medewerker. Daarna begon Dirk aan een hele reis door de partij. Hij was meer dan 25 jaar gemeenteraadslid, schepen in Oud-Turnhout en Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Groen.

Dirk was een fijne, bijzondere man die heel erg begaan was met zijn thuisregio, de Kempen. Hij werd door iedereen erkend als dossiervreter die ijverde voor een duurzame ruimtelijke ordening en de bescherming van bedreigde bossen. Nadat hij in 2014 uit de politiek stapte, was Dirk één van de oprichters van de Kempense energie-coöperatieve CampinaEnergie. De windturbines die je nu langs de E34 ter hoogte van Turnhout ziet staan, zijn dan ook voor een stuk Dirks verdienste. 

Een groot verlies voor de partij en Oud-Turnhout, zijn thuisgemeente.

 

De hele Groen-familie en voorzitster Meyrem Almaci wensen de familie, vrienden en kennissen van Marc en Dirk alle sterkte toe.