De grenzen van het fatsoen zijn overschreden - vorder gebouwen en mensen op om opvang te voorzien voor iedereen die op straat slaapt

15 December 2022

De grenzen van het fatsoen zijn overschreden - vorder gebouwen en mensen op om opvang te voorzien voor iedereen die op straat slaapt

We hebben lang achter de schermen gewerkt, in de hoop sneller oplossingen te vinden voor de opvangcrisis. Maar ons geduld is op. Wij willen dat de regering nu gebouwen en mensen opvordert. Geen enkel mens hoort op straat te slapen.

Groen covoorzitster Nadia Naji vindt dat de grenzen van het fatsoen i.v.m. de opvangcrisis al lang overschreden zijn. "We hebben lang achter de schermen gewerkt, in de hoop sneller gehoor en oplossingen te vinden. Maar ons geduld is op. Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat de oplossingen van staatssecretaris De Moor lang niet voldoen." Groen wilt dat de federale regering publieke gebouwen en mensen opvordert om opvang te voorzien, voor iedereen die op straat slaapt.

De overheid is wettelijk verplicht om opvang te voorzien. "We leven in een rechtsstaat, wat ons betreft zijn dat geen holle woorden," aldus Naji. "Het kan niet dat honderden mensen ‘s nachts buiten slapen, vriestemperaturen of niet, en dat ze maanden moeten wachten vooraleer ze opvang krijgen."

Deze regering investeert wel in mensen en middelen om de opvangcrisis aan te pakken. "Maar het is al lang duidelijk dat dit niet voldoende is. Het is tijd om publieke gebouwen en mensen op te vorderen en er vaart achter te zetten," zegt Naji.

Groen hoopt dat ook dat de andere regeringspartners hun gewicht stilaan mee in de schaal willen leggen. "We hebben lang het debat intern gevoerd, maar voor ons is het genoeg geweest. Tijd voor actie, want geen enkel mens hoort op straat te slapen. Wat de reden ook is," besluit Naji.