Als de bioboer van Het Vrije Veld zoek ik al meer dan 10 jaar manieren om duurzamer te eten en (samen) te leven.

Mijn opleidingen maatschappelijk werk en biolandbouw leerden me een andere weg in te slaan.

In alles wat ik doe zoek ik naar een ecologische en duurzame invalshoek. Vaak niet de makkelijkste weg, maar wel een weg naar een groener en socialer alternatief! En als je goed zoekt, kijkt en leert vind je die alternatieven bijna altijd.

Als bioboer werk ik op het ritme van de natuur en in het bestaand ecosysteem. En die relatie, tussen mens en natuur, leert me dat veel ecologische uitdagingen met elkaar verbonden zijn. Hier bewust mee omgaan biedt zeker garanties voor een leefbare wereld.

Ik wil meewerken aan die bewustmaking en me inzetten zodat welzijn, geluk en gezondheid voor iedereen gegarandeerd is!

Voor een landbouw die mens én natuur voedt en die sociaal rechtvaardig is.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?