Als persoon met autisme strijdt Tess voor een inclusieve maatschappij. Ze wil aparte diensten van onderwijs, werk, vrije tijd en wonen voor personen met een beperking afbouwen. Niet iedereen voelt daar zich thuis. Zij, zeker niet.

Personen met een beperking mogen ook een eigen regie op hun leven nemen. Dat kan enkel met aangepaste zorg, hulp en ondersteuning.

Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Zij kennen hun noden het best. Kies met Tess om hun leven menswaardig te maken.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?