Tilly houdt van een multiculturele samenleving die kansen biedt aan iedereen.

Ze zet zich in voor een goed armoedebeleid:

  • Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om aan sport te doen op hun niveau.
  • Een betaalbare gezondheidszorg voor iedereen.
  • Voor iedereen moet er een betaalbare en kwalitatief aanvaardbare woning ter beschikking zijn.
  • Menswaardig asielbeleid voor gezinnen en kinderen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?