Aangescherpte klimaatdeal dankzij Groenen

22 Juni 2022

Aangescherpte klimaatdeal dankzij Groenen

"Dankzij druk van de Groenen hebben we een blamage vermeden."

Na een mislukte poging begin juni, bereikt het Europees Parlement vandaag dan toch een akkoord over drie belangrijke klimaatwetten. Sara Matthieu: "Dankzij druk van de Groenen hebben we een blamage vermeden. Ten opzichte van het fel afgezwakte voorstel van de conservatieve fracties zetten we nu een stap vooruit, al blijft het onvoldoende om onze klimaatdoelen te halen. Daarnaast ben ik erg tevreden met het gloednieuwe Sociaal Klimaatfonds, waarmee we voor het eerst rechtstreeks EU-geld inzetten om mensen uit energie-armoede te halen."

Een sociale deal


"De Green Deal moet ook een sociale deal zijn. Daarom stond voor ons in de klimaatonderhandeling een eerlijk akkoord centraal: dat wil zeggen dat de industrie versneld voor haar vervuiling betaalt en dat we tegelijk kwetsbare gezinnen ondersteunen. Daarom is het Sociaal Klimaatfonds een doorbraak: het is de eerste keer dat we EU-geld rechtstreeks gebruiken om de meest kwetsbare huishoudens in Europa uit de energie- en mobiliteitsarmoede te halen.

Bovendien slagen we erin om gezinnen te beschermen tegen een nieuwe CO2-prijs, terwijl we voor 44.5 miljard aan EU-fondsen inzetten voor investeringen in sociale klimaatmaatregelen, zoals isolatie van sociale woningen en beter en goedkoper openbaar vervoer.

De vervuiler betaalt


"Eindelijk gaat de industrie betalen voor haar klimaatvervuiling. Jarenlang hebben we miljarden aan cadeaus uitgedeeld. Jarenlang hebben we actiegevoerd om hier een eind aan te maken. Vanaf 2027 gaan we de gratis rechten om te vervuilen uitfaseren. Dat moet tegen 2032 afgerond zijn. Ook zal de luchtvaart, scheepvaart en de afvalsector moeten betalen voor hun uitstoot. Bovendien zullen producenten in binnen- en buitenland voor hun vervuiling betalen dankzij een nieuw instrument: een grensheffing op de import van CO2-intensieve producten zoals staal en cement. Tot slot wordt het ambitieniveau voor deze sterk vervuilende sectoren licht aangescherpt tot een reductie van 63%. Dat is goed, maar niet genoeg voor de EU om de 1,5° te halen, volgens wetenschappers is 70% nodig.


Volgende stappen


Wij wilden dit alles sneller, ambitieuzer en met grotere budgetten invoeren, maar we zetten tenminste stappen vooruit ten opzichte van het Commissievoorstel. Daarom zal ik voor deze wetten stemmen, om zo mee te wegen in de onderhandelingen met de lidstaten die volgende week een standpunt innemen. Daar wordt het nog een flinke uitdaging om het ambitieniveau zo hoog mogelijk te houden, want zij staan vaak op de rem in het klimaatbeleid."

Sara Matthieu was hoofdonderhandelaar van de Groene fractie op het Sociaal Klimaatfonds in het Milieucomité, en hoofdonderhandelaar voor de Groene fractie op de Koolstofgrensheffing (CBAM) in het Handelscomité.