Europees verbod op producten gemaakt met dwangarbeid

05 Maart 2024

Europees verbod op producten gemaakt met dwangarbeid

"We kunnen nu een vuist maken tegen China dat Oeigoerse dwangarbeiders uitbuit en bedrijven die gebruik maken van moderne slavernij in hun toeleveringsketen. Dwangarbeid komt regelmatig voor bij de productie van de kleding die we dragen of het maken van gsm batterijen - het is dus van cruciaal belang om het uit Europese winkelrekken te weren. Europa mag geen afzetmarkt zijn voor moderne slavernij."

Gisteravond bereikten onderhandelaars van de Europese Commissie, de Raad en het parlement een akkoord over een Europees verbod op producten gelinkt aan dwangarbeid. Wereldwijd treft moderne slavernij 28 miljoen mensen.

De nieuwe wet zal producten gemaakt met dwangarbeid van de Europese markt weren. Ze zal producten uit de handel nemen wanneer is bewezen dat bij de productie moderne slavernij is ingezet. Europees Parlementslid Sara Matthieu: "We kunnen nu een vuist maken tegen China dat Oeigoerse dwangarbeiders uitbuit en bedrijven die gebruik maken van moderne slavernij in hun toeleveringsketen. Dwangarbeid komt regelmatig voor bij de productie van de kleding die we dragen of het maken van gsm batterijen - het is dus van cruciaal belang om het uit Europese winkelrekken te weren. Europa mag geen afzetmarkt zijn voor moderne slavernij."

Europese bedrijven vragende partij

De ban biedt eindelijk een antwoord op bezorgdheden van consumenten die met hun aankopen geen dwangarbeid willen sponsoren. "Ook voor Europese bedrijven maakt dit komaf met oneerlijke concurrentie op basis van uitbuiting.", reageert Matthieu tevreden. Wel betreurt Matthieu dat het niet is gelukt om compensatie voor slachtoffers te verzilveren. Toch slaagden de Europese groenen erin om de deur op een kier te zetten voor de toekomst, via een herzieningsclausule.

De wet zal over 3 jaar van kracht gaan. Het parlement en de Raad zullen de wet nog moeten bekrachtigen. Dat is geen formaliteit voor de Raad, want Duitsland en Letland hebben hun onthouding al aangekondigd. Alle ogen zijn nu gericht op Italië, dat Duitsland onlangs steunde in het laten onstsporen van de zorgplichtwet, en Frankrijk, om een meerderheid te behalen.