Groen: "Vlaamse regering saboteert de betonstop"

29 Februari 2024

Groen:

Mieke Schauvliege: "Ontharden is een van de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen de droogte en overstromingen."

Elke dag worden er 10 voetbalvelden grond verhard. Daarmee halen we de doelstellingen van de betonstop bij lange niet. Volgens Groen faalt het beleid van de Vlaamse regering. Mieke Schauvliege, fractieleider in het Vlaams Parlement: "Hier en daar een tegeltje wippen zal deze kwalijke trend niet doen keren. Door haar zwak beleid saboteert de Vlaamse regering de betonstop."

De partij zegt dat er veel sterkere maatregelen nodig zijn. Groen: "Er is een volledig onthardingsstrategie nodig. Wij hebben een plan op tafel gelegd in het parlement om verharding te stoppen en massaal te ontharden. Begin al met overtollige wegen uit te breken. Help lokale besturen met een verhardingsscan. En leg een fonds aan om burgers en gemeentes financieel te ondersteunen bij ontharding."

De partij vindt dat de regering zelf het goede voorbeeld moet geven. Bij aanleg van nieuwe weginfrastructuur zou er geen netto geen bijkomende verharding mogen zijn, elke vierkante meter nieuwe verharding moet er elders uit.

Schauvliege: "Ontharden is een van de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen de droogte en overstromingen. Verharde oppervlaktes zorgen ook voor meer hitte op warme dagen. Ontharden is dus heel belangrijk om ons voor te bereiden tegen de klimaatverandering."

Opvallend is dat van de10 voetbalvelden die elke verhard worden, er zich 8 in harde bestemmingen bevinden (wonen, werken, recreatie, infrastructuur) en 2 hectare in landbouw of natuurgebied. 28 gemeenten verhardden zelfs meer in de open ruimte dan in woon- of industriegebied. Schauvliege: "We moeten de laatste open ruimte in Vlaanderen die ons nog rest echt beter beschermen. Natuur en open ruimte zijn onze beste bescherming tegen overstromingen."

De partij heeft hiervoor een resolutie met voorstellen klaarliggen die binnenkort zal besproken worden in het parlement.