Vivaldi zet belangrijke stappen bij optrekken uitkeringen naar armoedegrens

13 September 2023

 Vivaldi zet belangrijke stappen bij optrekken uitkeringen naar armoedegrens

"Na jaren van beloven gebeurt het eindelijk: het optrekken van de laagste uitkeringen richting de armoedegrens. Een kwestie van menswaardigheid. Samen met collega Dieter Van Besien  vroeg ik alle cijfers op. Deze grote stap vooruit maakt voor veel mensen een groot verschil."

Bij haar aantreden deed Vivaldi enkele heldere beloftes in het regeerakkoord: het verhogen van de minimumpensioenen en het geleidelijk optrekken van de laagste uitkeringen tot de armoedegrens. Voor de partij Groen waren dat twee belangrijke ambities in het regeerakkoord van Vivaldi. Uit cijfers die Groen-Kamerleden Kristof Calvo en Dieter Van Besien opvroegen bij minister Lalieux, blijkt dat er grote stappen zijn gezet. Groen-parlementslid Kristof Calvo: "De cijfers tonen het aan: er is een grote stap gezet die voor kwetsbare mensen een serieus verschil betekent. Het gaat om een enorme sociale investering en die was ook nodig"

Kijk naar het minimumpensioen: voor mensen met een volledige loopbaan gaan de minimumpensioenen omhoog van 1.291,69 euro bruto per maand in september 2020 naar 1.773,33 euro bruto in april 2024. Dat is dus zo'n 480 euro meer en een groot stuk boven de inflatie. Groen-parlementslid Dieter Van Besien: "Waardige pensioenen zijn een sleutel voor een waardige oude dag. Ze moeten er voor zorgen dat ouderen zonder financiële zorgen kunnen genieten van hun oude dag. Dankzij deze regering komt dat ideaal weer wat dichterbij." 

"Vivaldi had ook beloofd om de uitkeringen stap voor stap te verhogen richting de armoedegrens. Dat is heel oude belofte in de Belgische politiek. Door hier jarenlang hard aan te werken, levert Vivaldi ook daar concreet resultaat voor het leven van heel veel mensen," zegt Groen-parlementslid Kristof Calvo. Zo gaan de maxima van de Inkomensgarantie voor Ouderen, het minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben,  voor een alleenstaande omhoog van 1.154 euro in september 2020 naar 1.511 euro in april 2024. Voor het leefloon gaat het om een stijging van 958,91 euro naar 1.288,46 euro, en voor de inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een handicap van 959,22 euro naar 1321,73 euro.

In 2022 lag de armoededrempel (het inkomensniveau waaronder iemand als arm wordt beschouwd) voor een alleenstaande op 1.366 euro. Calvo: "Elke Belg verdient een menswaardig leven. Hoewel we er dus nog niet zijn, hebben we de voorbije jaren een grote inhaalslag gemaakt richting de armoedegrens. Daarop moeten we de volgende jaren verder bouwen."

 

(bron grafiek: De Standaard)