Wat met ons gasnet, nu we van het gas af moeten?

04 November 2023

Wat met ons gasnet, nu we van het gas af moeten?

Aan het huidige tempo zal in 2050 nog voor 2,2 miljard euro aan onbruikbare gasnetten moeten worden afgeboekt

Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we van het gas af. Maar wat dan met het gasnet? Dat zal dan uit dienst gaan nog voor alle investeringen zijn afgeschreven. Ik stelde hierover een parlementaire vraag: uit het antwoord bleek dat de minister hier nog geen beleid voor had uitgewerkt. Pas naar aanleiding van mijn vraag werd voor het eerst de omvang van het probleem becijferd. Het resultaat: aan het huidige tempo zullen in 2050 nog voor 2,2 miljard euro aan onbruikbare gasnetten moeten worden afgeboekt.

Dat er tegen dan nog voor miljarden zal moeten worden afgeschreven, heeft de Vlaamse regering grotendeels aan zichzelf te danken. In 2007 nog besliste ze dat 95% van de woningen op het gasnet moet worden aangesloten. Pas in 2018 werd die doelstelling losgelaten. Terwijl andere landen en steden hun uitfasering voor gas al hebben ingezet, telt Vlaanderen nog altijd jaarlijks 35.000 nieuwe gasaansluitingen.

En wie dreigt daar de dupe van te worden? Met het huidige Vlaamse beleid staat het in de sterren geschreven dat de meest kwetsbare gezinnen in huurwoningen degenen de laatste gasgebruikers zullen zijn en die megafactuur op hun nek krijgen.

Daarom is er dringend nood aan een warmtetransitieplan met drie pijlers:
1) Versnelde uitrol van warmtenetten en warmtepompen om van het gas af te raken.
2) Een pakket van sociale maatregelen, zodat de zwakste gezinnen mee deze transitie kunnen maken.
3) Een aanpak om te vermijden dat de laatste gebruikers de hele megafactuur van het gasnet moeten dragen

Werk op de plank in de Vlaamse energiewinkel!

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Staf Aerts

Meer nieuws van Staf Aerts