Zelfbeschikking levenseinde: 'Ethisch vraagstuk dat sereen en waardig debat verdient'

08 April 2024

Zelfbeschikking levenseinde: 'Ethisch vraagstuk dat sereen en waardig debat verdient'

Levensbelangrijke keuzes moet je zelf kunnen maken. Een debat over levenseindebegeleiding hoort daarbij.

'Levensbelangrijke keuzes moet je zelf kunnen maken. Een debat over levenseindebegeleiding hoort daarbij. Levenskwaliteit staat voor ons voorop: in de eerste plaats moeten we er als samenleving alles aan doen om mensen op een waardige manier oud te laten worden, als volwaardige deel van de samenleving. Want oud betekent niet out. Het is in de eerste plaats de taak van de samenleving om mensen, op elke leeftijd, daar volwaardig lid van te laten zijn en hen een gezond en gelukkig leven te laten leiden', aldus Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. 'Kwalitatieve, warme en betaalbare ouderenzorg voor iedereen blijft dus prioriteit. Een debat over voltooid leven is voor ons niét het antwoord op het falen van de Vlaamse regering daar, maar is een debat dat er naast staat. Dit soort keuzes mag nooit het gevolg zijn van een economische afweging.'

'Wanneer mensen echter zelf aangeven dat ze op leeftijd een stervenswens hebben, dan vinden wij dat ze daar op een waardige manier voor moeten kunnen kiezen en veel beter begeleid horen te worden wanneer ze met zulke fundamentele vragen zitten, richting zorg of richting een waardig debat over hun stervenswens. Nu zie je dat de zelfdodingscijfers bij mensen op leeftijd, voornamelijk mannen, de hoogte in schieten vanaf de leeftijd van 75 jaar. Waardig leven en oud kunnen worden, betekent ook waardig kunnen sterven in plaats van het gevoel te hebben toevlucht te moeten nemen tot zelfdoding. Dat is niet alleen eenzaam en onnoemelijk hard voor de persoon die ervoor kiest, maar ook traumatiserend en heel pijnlijk voor wie achterblijft', vult hij aan.

'Uiteraard is dat een uitermate delicaat debat dat tijd, rust en sereniteit vraagt om het te voeren. Dat is dus niet iets om in volle campagnetijd te doen, maar dat is een debat dat de tijd en de rust van een nieuw parlement vraagt.'