'Consument meer macht geven over voorschotfactuur energie'

26 Oktober 2023

'Consument meer macht geven over voorschotfactuur energie'

"Vandaag zijn consumenten té afhankelijk van de energieleveranciers voor het bepalen van het bedrag op hun voorschotfactuur voor energie." Dat zegt Groen-parlementslid Kim Buyst. Daarom dient ze een wetsvoorstel in dat energieleveranciers verplicht om minstens driemaal per jaar een berekening van het voorschot te doen voor de consument. 

"Als je de verhalen leest van Belgen die opeens een factuur van 10.000 euro in de bus krijgen, kunnen we als Groen niet stil blijven staan en pakken we dat aan. Want betaalbare energie is een basisrecht." zegt Groen-parlementslid Kim Buyst, "Het is vandaag niet makkelijk voor de consument om te weten hoeveel een voorschotfactuur moet bedragen. Consumenten zijn heel afhankelijk van de goodwill van energiebedrijven om die bedragen te bepalen en dan zie je dat verrassingen zoals de eindafrekeningen van Luminus die soms meer dan 10.000 euro bedragen helaas voorkomen. Dat pakken we met Groen nu aan met ons voorstel."

Driemaal per jaar verplichte berekening van het voorschot

Momenteel worden energieleveranciers via een vrijblijvend protocol verzocht om het verschil tussen het bedrag van het voorschot en de verwachte jaarafrekening te verkleinen. Ze hebben zich ertoe verbonden om tenminste tot driemaal per jaar een individueel, aangepast bedrag voor de voorschotfactuur voor te stellen aan klanten met een variabel contract. Maar niet alle leveranciers komen dat vrijblijvend consumentenakkoord na.

Het voorstel van Groen maakt hier er nu een harde wet van: driemaal per jaar berekening van het voorschot doen en als blijkt dat verandering nodig is, moet de energieleverancier een individuele communicatie doen van het voorstel tot aangepast voorschotbedrag, via bijvoorbeeld een persoonlijke brief of mail. De klant in kwestie kan dit dan goedkeuren of weigeren. Kim Buyst: "Het geval Luminus toont het huidige probleem heel duidelijk: consumenten worden opeens geconfronteerd met een gigantische afrekening van meer dan 10.000 euro. Met ons voorstel kunnen ze nu veel sneller actie ondernemen en staan ze niet meer voor verrassingen."

Daarnaast wil de partij de consumenten nog meer beschermen door de retrofacturatie te beperken tot 12 maanden. "In 2022 kreeg de ombudsdienst energie bijna 3000 klachten over laattijdige facturen. Dat zijn klanten die geen info krijgen over hun uiteindelijke factuur. Het kan niet dat Belgen pas na een periode van meerdere jaren nog een gigantische factuur in hun bus krijgen, omdat leveranciers problemen hebben met hun interne administratie. Voor Groen mogen consumenten géén slachtoffer zijn van gepruts van de leveranciers," besluit Buyst.

Meer weten over hoe Groen energie betaalbaarder wil maken?