Abortus: Ecolo-Groen zet aanbevelingen expertencomité om in wetsvoorstellen

27 September 2023

Abortus: Ecolo-Groen zet aanbevelingen expertencomité om in wetsvoorstellen

"Het is tijd om een stap vooruit te zetten en de keuzevrijheid en de gezondheid van vrouwen in ons land te verbeteren." - Eva Platteau

Ecolo-Groen dient een wetsvoorstel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in om de aanbevelingen van het wetenschappelijke expertencomité belast met de evaluatie van de abortuswet om te zetten in wetgeving. Groen-parlementslid Eva Plateau: "Voor Groen en Ecolo is het ondenkbaar dat we hun rapport en aanbevelingen zomaar in de schuif laten zitten. We roepen de andere partijen op om ons voorstel te bekijken. Het is tijd om een stap vooruit te zetten en de keuzevrijheid en de gezondheid van vrouwen in ons land te verbeteren."

Groen zet aanbevelingen expertencomité om in wetsvoorstel

Het debat over een aanpassing van de abortuswetgeving loopt ondertussen al over meerdere legislaturen. Om verdere stappen te kunnen zetten zijn de Vivaldi-partijen bij het begin van deze legislatuur overeen gekomen om het debat te objectiveren door een wetenschappelijke studie te bestellen, waarbij zeven Belgische universiteiten betrokken waren. Het rapport bevat 25 aanbevelingen, zowel over de preventie, de uitvoering van abortus als over het juridisch kader. Ecolo-Groen-parlementsleden Eva Platteau en Séverine de Laveleye hebben de aanbevelingen van deze multidisciplinaire expertengroep nu omgezet in een wetsvoorstel.

Concreet stelt Groen voor om de abortustermijn op te trekken van 12 naar 18 weken na conceptie. "Over het optrekken van de termijn naar 18 weken was er een absolute consensus onder de experten. Sommige experten wilden gaan tot 20 of zelfs 22 weken, maar over 18 weken waren alle experten het eens. Het is logisch dat we dit volgen. Zo hoeven Belgische vrouwen in de toekomst niet meer naar het buitenland te gaan voor een veilige abortus."

Schrappen verplichte bedenktijd 

Verder nemen de groenen ook aanbevelingen over zoals het schrappen van de verplichte bedenktijd en het afschaffen van de verplichting om vrouwen te informeren over de mogelijkheid van adoptie. Eva Platteau: "Vrouwen nemen de keuze voor een vrijwillige zwangerschapsafbreking nooit lichtzinnig. Een verplichte wachttijd is betuttelend. Belangrijker is begeleiding op maat en kwaliteitsvolle zorg: laat vrouwen zelf bepalen, samen met de hulpverleners, of ze bedenktijd nodig hebben."

Tot slot moet vrijwillige zwangerschapsafbreking volgens de groenen beschouwd worden als gezondheidszorg en willen de groenen dat zwangere vrouwen die een abortus ondergaan buiten de wettelijke termijn hiervoor niet meer vervolgd worden. "Deze aanpassingen van de abortuswetgeving, aangeraden door het wetenschappelijk comité, zijn cruciaal om vrouwenrechten in ons land te versterken en het recht op keuzevrijheid van vrouwen over hun eigen lichaam te erkennen", verklaart Eva Platteau.

Groen roept andere partijen op wetenschappelijke consensus te volgen

Voor andere aanbevelingen van het expertencomité, zoals het uitbreiden van gratis anticonceptie, betere toegang tot noodanticonceptie en het opnemen van het recht op abortus in de Grondwet heeft de groene fractie al wetsvoorstellen ingediend die reeds in overweging zijn genomen. "Al onze wetsvoorstellen en elke maatregel in die wetsvoorstellen komen uit het rapport van het wetenschappelijke expertencomité belast met de evaluatie van de abortuswet," zegt Eva Platteau. "Het rapport van het wetenschappelijk comité had als doel een wetenschappelijke basis te bieden voor een nieuwe abortuswet. Op de vooravond van International Safe Abortion Day (28 september 2023) neemt Groen haar verantwoordelijkheid op om het rapport nu ook effectief om te zetten in wetteksten. Eva Platteau: "We roepen de andere partijen op om de wetenschappelijke consensus te volgen.”