Help ons Europa asbestvrij te maken

22 September 2022

Help ons Europa asbestvrij te maken

Laat ons samen strijden voor een gezond en veilig Europa.

Steun onze strijd!

Woningen en publieke gebouwen in heel Europa bevatten tonnen asbest. Asbest veroorzaakt kanker. Bij verouderd asbest komen vezels en asbeststof vrij, die bij inademing de gezondheid bedreigen. Als goedkoop, brandvrij en makkelijk verkrijgbaar mineraal was asbest van in 1940-1980 immens populair als grondstof voor de bouw van woningen en publieke infrastructuur. Helaas sterven jaarlijks nog steeds duizenden werknemers door toenmalige blootstelling aan asbest. Vandaag zijn de productie en het gebruik van asbest verboden. Toch is Europa niet asbestvrij. De onzichtbare aanwezigheid ervan in ons gebouwenpark vormt een toenemend risico voor de volksgezondheid.

Een Europa zonder asbest is mogelijk

De renovatiegolf voor een klimaat neutrale samenleving biedt een unieke kans. We maken van energiebesparende ingrepen gebruik om in één ruk ook asbest te verwijderen uit onze scholen, huizen, zorginstellingen en publieke gebouwen. Dat is goed voor onze portemonnee, voor het klimaat en voor onze gezondheid.

Wat is nodig voor een asbestvrij Europa?

  • We vragen dat de Europese Commissie een richtlijn uitvaardigt voor de asbestsanering in alle lidstaten.
  • We vragen dat Europese fondsen toegankelijk worden voor burgers, steden, regio’s en lidstaten voor financiële ondersteuning van asbestverwijdering, in het bijzonder voor kwetsbare gezinnen en voor de bescherming van werknemers.

Steun onze politieke strijd!

Stuur deze email aan de Europese Commissie. Je kan de tekst zelf aanvullen. Laat ons samen strijden voor een gezond en veilig Europa.

Stuur een mail voor een asbestvrij Europa!