België wapent zich tegen digitale inmenging in verkiezingen

15 April 2023

België wapent zich tegen digitale inmenging in verkiezingen

"Ik hoop ook op een grondige uitwisseling en voldoende Europese coördinatie. Er zijn immers ook Europese verkiezingen in de 27 lidstaten. Voor wie wil wegen op het Europees beleid van de komende vijf jaar, zijn dat belangrijke verkiezingen."

Impact digitalisering

De steeds voortschrijdende digitalisering van de maatschappij brengt ook steeds meer en nieuwe uitdagingen met zich mee om verkiezingen eerlijk en zonder buitenlandse inmenging te laten verlopen. Gelukkig is ook de Belgische overheid zich steeds meer bewust van deze risico's en probeert ze zich hier op verschillende manieren tegen te wapenen, zo blijkt uit parlementaire vragen van Groen-Kamerlid Kristof Calvo aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en premier Alexander De Croo (Open VLD).

Inmenging in verkiezingen kan zich grosso modo op twee verschillende manieren manifesteren: enerzijds pogingen om het formele verkiezingsproces zelf te verstoren, bijvoorbeeld door te proberen te infiltreren in het elektronische stemsysteem of in het systeem om de verkiezingsresultaten door te sturen. Anderzijds bestaat er een groot scala aan mogelijkheden om invloed te proberen nemen op de publieke opinie tijdens de campagne.

Kristof Calvo: "Beide vormen van inmenging vormen een bedreiging voor de essentie waar parlementsverkiezingen om draaien, namelijk burgers de mogelijkheid geven op basis van een goed geïnformeerde keuze zijn of haar vertegenwoordigers aan te duiden"

Verder bouwen op het reeds verrichte werk

Al in de voorbereiding van de vorige verkiezingen in 2019 nam de toenmalige regering een aantal maatregelen. Voor wat betreft het formele verkiezingsproces werd een samenwerking op poten gezet tussen de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de organisatie van de verkiezingen, de diensten van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de leveranciers van verschillende verkiezingstoepassingen. Voor wat betreft mogelijke inmenging in de campagne, coördineerde het Nationaal Crisiscentrum samen met Binnenlandse Zaken een risicoanalyse met betrekking tot mogelijke beïnvloeding door middel van buitenlandse informatieoperaties - denk daarbij bijvoorbeeld aan "fake news". 

Samenwerking essentieel

Sinds het aantreden van Vivaldi werden er bijkomende maatregelen genomen met het oog op de verkiezingen van 2024. In april 2021 werd onder leiding van de ADIV, de Belgische militaire inlichtingendienst, de zogenaamde "Agile Taskforce Information Operations" opgericht . Die bestaat uit de diensten van het Nationaal Crisiscentrum, de Veiligheid van de Staat, het OCAD, Buitenlandse Zaken, de federale politie, Defensie, het CCB en de FOD Kanselarij. Het doel van dat platform is een goed functionerend mechanisme te creëren voor het detecteren, monitoren, analyseren en rapporteren van pogingen tot buitenlandse inmenging in de campagne  voor de verkiezingen van 2024.

Daarnaast werken het CCB en Binnenlandse Zaken ook nauw samen om een bijkomende set aan verbeteringen ten opzichte van 2019 door te voeren op het vlak van cyberveiligheid, en worden er extra maatregelen genomen om kandidaten en partijleiders te beschermen tegen spionagesoftware zoals Pegasus. Het Centrum voor Cybersecurity gaat kandidaten en partijleiders in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 individueel en proactief waarschuwen als het aanwijzingen heeft voor een cyberdreiging tegen hun persoon.

Impact internationale spanningen

Calvo: "Het is positief dat de regering en de vele betrokken diensten de uitdagingen serieus nemen. De Russische activiteiten op dit vlak zijn ondertussen goed bekend, maar er zijn ook de recente revelaties over het zogenaamde Team Jorge, de Pegasus-software en de poging tot hacking van mijn collega Cogolati door vermoedelijk Chinese hackers. Het toont aan dat we niet naïef mogen zijn.

Klik hier om op de hoogte te blijven van het werk van Kristof