Sara Matthieu bijzonder tevreden met overwinning voor natuurherstelwet

12 Juli 2023

Sara Matthieu bijzonder tevreden met overwinning voor natuurherstelwet

"Er is een ambitieuze wet gestemd die onze bossen en onze rivieren zal beschermen. Maar ook wij mensen zijn afhankelijk van de natuur voor de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Natuurherstel is bovendien onze beste bescherming tegen klimaatopwarming. De Europese natuur verdwijnt zienderogen en verdraagt geen pauzeknop, gelukkig heeft het parlement dat vandaag goed begrepen."

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet met een nipte meerderheid goedgekeurd. Europees Parlementslid Sara Matthieu is bijzonder tevreden en noemt de stemming een overwinning voor mens én milieu: "Er is een ambitieuze wet gestemd die onze bossen en onze rivieren zal beschermen. Maar ook wij mensen zijn afhankelijk van de natuur voor de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Natuurherstel is bovendien onze beste bescherming tegen klimaatopwarming. De Europese natuur verdwijnt zienderogen en verdraagt geen pauzeknop, gelukkig heeft het parlement dat vandaag goed begrepen."

Ondanks de steun voor de wet van verschillende grote bedrijven en heel wat landbouwers probeerden de christendemocraten de natuurherstelwet samen met extreemrechts en een deel van de liberalen te verwerpen. Dat is gelukkig mislukt, aldus Matthieu: “De christendemocraten hebben geprobeerd de toekomst van onze economie, klimaat en natuur op het spel te zetten om hun politieke achterban te plezieren. Daar hebben we gelukkig een stokje voor gestoken. Al 30 jaar wordt op de rem van natuurherstel geduwd, het is nu dringend tijd voor het gaspedaal."

Boeren voor sterke natuur

Drie weken geleden bereikten de Europese lidstaten met een ruime meerderheid een akkoord voor de natuurherstelwet. België moest zich door getreuzel van de Vlaamse Overheid onthouden. Matthieu: "Nu het parlement zich voor natuurherstelwet heeft uitgesproken roep ik de Vlaamse Overheid op het geweer van schouder te veranderen. Boeren hebben alle belang bij een gezonde grond en meer bestuivers zoals onze bijen die voor onze voedselvoorziening zorgen. Europese burgers hebben recht op een gezonde leefomgeving en mooie natuur. Met een ambitieuze natuurherstelwet maken we echt werk van meer bossen, meer biodiverseit en een betere gezondheid voor ons allemaal."

De groenen staan niet alleen. Naast de natuurbeweging stonden de voorbije weken meer dan 3.000 wetenschappers op de barricades voor de natuurherstelwet. Heel wat landbouworganisaties en zelfs 50 grote bedrijven zoals Nestlé, Coca-Cola, H&M en IKEA wilden niets weten van een pauzeknop. Zij zien in dat de natuurherstelwet 6 euro zou kosten maar wel 55 euro per persoon zou opleveren, dat is 9 keer meer opbrengst dan investeringen. "Kijk naar de overstromingen in Wallonië, extreme droogte in het zuiden van Europa en recent nog overstromingen in Frankrijk en Italië. Maar ook bij ons kunnen boeren hun aardappelen soms niet planten door aanhoudende droogte. Met de natuurherstelwet bieden we opnieuw zuurstof aan biodiversiteit, het klimaat, de bevolking, de landbouw en onze economie,” aldus Matthieu.

Het vervolg

Nu het Europees Parlement zich voor de natuurherstelwet heeft uitgesproken starten dit najaar de onderhandelingen tussen de lidstaten, de Commissie en het parlement. Finaal geeft het Europees Parlement nog haar goedkeuring.

Volg het nieuws van Sara