Groene, blauwe en zwarte netwerken: zo willen burgers biodiversiteit in de stad beschermen en versterken

31 Mei 2022

Groene, blauwe en zwarte netwerken: zo willen burgers biodiversiteit in de stad beschermen en versterken

De voorbije weken namen 45 uitgelote Brusselaars en 15 parlementsleden samen deel aan de derde overlegcommissie in het Brussels Parlement. De overlegcommissie stemt vanavond meer dan 20 concrete aanbevelingen om biodiversiteit in de stad te beschermen en versterken. "De mens is deel van een levend ecosysteem, ook de stadsmens. Daarom is biodiversiteit een perfect onderwerp om samen met Brusselaars te bespreken," zegt Groen-parlementslid Soetkin Hoessen, die verslaggever is van de commissie.

De biodiversiteit staat onder druk door onder meer de klimaatverandering, ook in Brussel. Daarom opende het Brussels Parlement opnieuw de deuren voor 45 uitgelote Brusselaars die samen met 15 parlementsleden hierover in debat gingen. Groen-parlementslid en verslaggever van de commissie Soetkin Hoessen blikt positief terug: "Met de overlegcommissie tillen we burgerinspraak naar een hoger niveau. Brusselaars kennen de noden van hun wijk het best. Dat zorgt voor nieuwe inzichten en unieke ideeën, en dat brengt frisheid in de debatten." Vanavond rond 18u30 zal de finale stemming over het volledige rapport met de burgeraanbevelingen plaatsvinden.

Voor en door burgers

De commissie doet meer dan 20 concrete aanbevelingen om biodiversiteit in de stad te beschermen en versterken, en tegelijk de natuur dichter bij de Brusselaar brengen. Zo stelt ze voor om meer groene zones aan te leggen in de ruimten voor jongeren, zoals speelpleinen en speelplaatsen. Initiatieven voor en door burgers moeten Brusselaars in aanraking brengen met het thema, daarom wil de overlegcommissie activiteiten in verband met biodiversiteit, zoals moestuinieren, uitbreiden en burgerinitiatieven rond biodiversiteit aanmoedigen met premies en ecocheques.

Met een aangeduide 'biodiversiteitsambassadeur' in de wijken wil de commissie vragen van burgers centraliseren en doorverwijzen naar Leefmilieu Brussel of andere bevoegde actoren. "We stimuleren de creativiteit van de burgers om de stad groener te maken en de biodiversiteit te versterken. Zo zorgen we samen voor een leefbare en aangename stad voor toekomstige generaties," zegt Hoessen.

Biodiversiteit in het beleid

Naast voorstellen die burgers ondersteunen en activeren, vraagt de overlegcommissie ook een visie op langere termijn van de regering. Ze vragen biodiversiteitscriteria bij het opmaken van de begroting voor het Gewest en gemeenten en het verankeren van biodiversiteit in de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundig verordening (GSV), waar de regering momenteel aan werkt.

De commissie vraagt om bij het bouwen en renoveren in Brussel verplichtingen inzake behoud en herstel van de biodiversiteit te integreren. Onder andere door in te zetten op groene daken en gevels, bodems zo doordringbaar mogelijk te maken, de continuïteit van de groene en blauwe netwerken te voorzien en bouwen in de overstromingsgevoelige zones te verbieden.

Om deze aanpak te waarborgen stelt de commissie voor om een 'biodiversiteitstoets' op te zetten, waarbij een doorlichtingscomité zou nagaan of de doelstellingen van de biodiversiteitsplannen en -programma’s worden bereikt en vervolgens zou rapporteren aan het parlement.

Ook vraagt de overlegcommissie om lichtvervuiling aan te pakken door binnen- en buitenverlichting van gebouwen en elektrische reclameborden te verminderen. Lichtvervuiling tast namelijk het bioritme van fauna en flora aan. Een 'zwart netwerk' zorgt dan dat de sterkte van de verlichting tijdens bepaalde uren vermindert. "De bescherming en versterking van de biodiversiteit in de stad is essentieel en kan vele vormen aannemen," aldus Hoessen. "Het was een groot plezier om samen met Brusselaars over het belangrijke onderwerp te debatteren."