Bram Peters

Lid partijbestuur - vrijwilliger

Hij laat zich vooral gelden in de thema's van inspraak, integratie & samenleven, gezondheidszorg en werk. Na zijn eerdere ervaring als bestuurslid van Groen in Tervuren en actief lid van Jong Groen kreeg Bram voor het eerst te maken met de 'interne politiek'. Voor de verkiezingen van mei 2014 was hij lid van het poll comité en hielp hij bij het samenstellen van de verkiezingslijsten.
 
Deze kennismaking met directe politiek-strategische aspecten zette hem aan om zich – met succes – kandidaat te stellen voor het partijbestuur van Groen. Dit is het type engagement waarbij Bram zich volledig in zijn element voelt.