Fien Degroote

Lid nationaal partijbestuur

Fien werd geboren in 1997 en heeft West-Vlaamse roots, maar verhuisde recent naar Oudenaarde, waar ze zich sindsdien engageert voor de lokale afdeling van Jong Groen.

Als klinisch psycholoog heeft Fien een groot hart voor zorg en (jongeren-) welzijn. Sinds haar afstuderen werkt zij in een voorziening voor jongeren met een gedragsstoornis en een verstandelijke beperking. Deze jongeren lijden vaak aan een complexe problematiek, waardoor zij telkens door de mazen van het net vallen in het hulpverleningscircuit. Fien pleit er in het dagelijkse leven voor deze jongeren een stem te geven, zodat ook de meest kwetsbaren onder ons gehoord kunnen worden. Enkele thema’s die Fien eveneens hoog in het vaandel draagt zijn genderdiversiteit en cultuur. Ze streeft naar een rechtvaardige en inclusieve samenleving, met als vertrekpunt het ecologisme. Onder het motto “je mag gezien worden voor wie je bent,” gaat zij dagelijks de strijd aan voor gelijke kansen.

In 2021 werd Fien verkozen als partijbestuurslid voor de provincie Oost-Vlaanderen. Kort daarna diende zij, met succes, haar kandidatuur in voor het nationaal partijbestuur. Haar verhaal vertrekt steeds vanuit dat van de stemlozen. Om dit verhaal te kunnen brengen, hanteert zij een open en transparante “no-nonsense” vorm van communicatie.