Brecht is in de politiek gestapt om samen te werken en bruggen te bouwen. Hij begrijpt dat mensen verschillend zijn en botsingen onvermijdelijk zijn vanwege verschillende meningen. Terwijl sommige politici polariseren, zoekt hij naar gemeenschappelijke belangen en werkt hij aan compromissen. Brecht heeft vertrouwen in de kiezers om niet blindelings een eenzijdig verhaal te volgen. Als jonge politicus werkt hij aan de wereld van morgen door middel van dialoog en samenwerking. Enkel op die manier kan je tot de beste oplossing komen voor de jeugd, voor de economie en het klimaat.

Zowel Europa als België is een lappendeken van interesses en belangen. Het is aan de politici om dit als een troef uit te spelen

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?