Voor hij in de politiek stapte, werkte Bogdan bij verschillende organisaties in het middenveld. Hij was jarenlang het gezicht van 11.11.11. Onder zijn leiding kwamen thema’s als klimaat en migratie centraal te staan in campagnes van de Noord-Zuidbeweging. De combinatie van globaal denken en lokaal handelen bracht hij samen met vele vrijwilligers in de praktijk. Hij bouwde een breed netwerk in het middenveld uit, over de partijgrenzen heen.

'Solidariteit is de rode draad in mijn loopbaan.'

Vanuit een groot geloof in de kracht van politiek zette Bogdan zijn maatschappelijk engagement verder bij Groen. Als politiek directeur zetelt hij sindsdien in de cockpit van de partij en leidt de dagdagelijkse partijwerking in goede banen. Hij was ook één van de hoofdonderhandelaars van het federale regeerakkoord, waar hij mee woog op de groene en de sociale hoofdstukken.

In 2023 werd hij verkozen tot lijsttrekker voor de stad Antwerpen. De stad én Vlaanderen hebben nood aan een groener beleid. Extra sociale en betaalbare huurwoningen staan aan de basis van een sterk armoedebeleid. Meer groene ruimte is nodig voor een leefbaar Vlaanderen. Mobiliteitsbeleid moet gaan over verkeersveiligheid, meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

De prioriteiten zijn duidelijk, de plannen liggen klaar. Laat ons er samen werk van maken.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?