Groen dient bezwaar in tegen Project One van Ineos

10 November 2023

Groen dient bezwaar in tegen Project One van Ineos

“We blijven grote vragen hebben bij de klimaatgaranties die Ineos in het vooruitzicht stelt voor Project One. Daarnaast wordt niet aan de voorwaarden rond stikstofdepositie voldaan om onze natuur te beschermen.”

Ineos diende op 4 oktober 2023 opnieuw een Milieu-effectenrapport en aanvraag voor omgevingsvergunning in bij de Vlaamse overheid voor Project One, de bouw van een ethaankraker in de Antwerpse haven. Tot en met morgen loopt er een openbaar onderzoek. In het kader van dit onderzoek dienen ook een aantal vertegenwoordigers van de partij Groen een bezwaar in tegen Project One.

Groen-fractieleider in het Vlaams parlement Mieke Schauvliege: “We blijven grote vragen hebben bij de klimaatgaranties die Ineos in het vooruitzicht stelt voor Project One. Daarnaast wordt niet aan de voorwaarden rond stikstofdepositie voldaan om onze natuur te beschermen.”

Project One blijft voor Groen een investering in de fossiele economie van het verleden, aangedreven door fossiele brandstoffen. Het zal bijdragen aan de productie van meer plastics, waarvan een groot deel wegwerpplastics. En ten slotte blijft er het probleem van de stikstofdepositie.

Schauvliege: “Het 800 pagina’s tellend rapport dat Ineos nu opnieuw indient om uit te leggen dat de stikstofdepositie verwaarloosbaar is, bevat foute aannames. De gebruikte kritische drempelwaardes zijn niet gebaseerd op de meest recente kennis. Bij gebrek aan stikstofkader moet rekening gehouden worden met de cumulatieve effecten van bijkomende stikstofdepositie. Dat is in de studie niet gebeurd.”

Voor Groen is het essentieel dat Vlaanderen de omslag maakt naar een echt duurzame, klimaatneutrale en circulaire industrie. Om onze chemie competitief te houden voor de toekomst, moeten we nu de juiste toekomstgerichte keuzes maken.

De ondertekenaars van het bezwaarschrift zijn Mieke Schauvliege en Jeremie Vaneeckhout, Vlaamse parlementsleden, Bogdan Vanden Berghe, politieke directeur en voorzitter van Groen Antwerpen en Ilse van Dienderen, fractieleidster van Groen in de Antwerpse gemeenteraad.

Volg het nieuws van Mieke