Groen waarschuwt voor expansiedrang Antwerps Zorgbedrijf

28 Juli 2023

Groen waarschuwt voor expansiedrang Antwerps Zorgbedrijf

'Deze uitverkoop van de zorg door de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur betekent een directe bedreiging voor onze zorgkwaliteit.'

Sinds de start van deze bestuursperiode nam het Antwerps zorgbedrijf al 22 zorgvoorzieningen over en nog 4 andere dossiers lopen. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het zelfs om organisaties buiten de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit het antwoord op parlementaire vragen van nationaal covoorzitter Jeremie Vaneeckhout (Groen) die samen met Antwerps Groen-voorzitter Bogdan Vanden Berghe aan de alarmbel trekt. 'Het is al langer geweten dat het stadsbestuur in Antwerpen het Antwerps Zorgbedrijf wil verpatsen aan private investeerders. Hoe meer organisaties zij nu nog snel overnemen, hoe meer zorgvoorzieningen op termijn gecommercialiseerd dreigen te worden', waarschuwen Vaneeckhout en Vanden Berghe. 'Deze uitverkoop van de zorg door de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur betekent een directe bedreiging voor onze zorgkwaliteit.'

Aalst, Deinze, Boortmeerbeek, Zemst: onder meer in deze vier gemeentes nam het Antwerps Zorgbedrijf sinds de start van deze legislatuur zorginstellingen over. De expansiedrang van het Antwerps Zorgbedrijf reikt daarmee ver buiten de Antwerpse stads- en provinciegrenzen. 'Het Antwerps Zorgbedrijf, met N-VA-schepen Els Van Doesburg als voorzitter, is bezig met een grote expansie-operatie in ruim Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Zorginstellingen aan de andere kant van het land vallen binnenkort dus onder Antwerpse controle, dat is absurd', klinkt het bij Vaneeckhout.

Daarbij komt dat het algemeen geweten is dat het stadsbestuur het zorgbedrijf eigenlijk wil privatiseren. 'Alle organisaties die nu overgenomen worden, dreigen op termijn in handen te komen van private uitbaters, wat een bedreiging vormt voor de zorgkwaliteit die er geboden wordt', klaagt Vaneeckhout aan. 'Uit onderzoek weten we immers dat commercialisering de zorgkwaliteit in zorgvoorzieningen vaak erg onder druk zet, terwijl het kostenplaatje wél oploopt voor de zorggebruikers.'

Met de overnames probeert het stadsbestuur haar eigen besparingspolitiek recht te trekken: doordat het stadsbestuur de budgetten voor het Antwerps Zorgbedrijf terugschroefde, kwam de organisatie in financiële moeilijkheden. Vanden Berghe: 'Eerst brengt het stadsbestuur het Antwerps Zorgbedrijf in moeilijke papieren door het kapot te besparen. In plaats van die fout recht te zetten, moet het zorgbedrijf nu op zoek naar middelen via commercialisering en overnames. Daarmee dreigen de overgenomen instellingen mee in de miserie te belanden.' De Antwerpse voorzitter stelt zich ook grote vragen bij de positie van Vooruit in het hele dossier: 'Het is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen dat Vooruit in het Vlaams Parlement de commercialisering aanklaagt, maar dat de partij in het Antwerps stadsbestuur de uitverkoop van onze zorg mee organiseert.'

Geen weigeringen

De groenen vinden de gretigheid waarmee zorgvoorzieningen overgenomen worden door het Antwerps zorgbedrijf erg verontrustend: sinds de start van de legislatuur werd geen enkele vraag tot overname geweigerd door de Vlaamse regering. Nochtans antwoordde minister Crevits op de vraag van Vaneeckhout dat aanvragen sinds 1 augustus 2022 afgewezen zouden worden. Tegelijk blijkt uit het antwoord dat er nog altijd 4 dossiers in behandeling zijn en lijkt er van een harde stop dus geen sprake te zijn. Dat een hele reeks lokale besturen zonder verpinken al zorgvoorzieningen afstond aan het Antwerps Zorgbedrijf, baart Vaneeckhout zorgen. 'Lokale besturen in heel Vlaanderen zouden zich kritischer moeten opstellen tegenover de Antwerpse expansiedrang. Deze jacht op onze zorgvoorzieningen is niet onschuldig en kan grote gevolgen hebben voor onze zorgkwaliteit.'

Vaneeckhout en Vanden Berghe besluiten: 'Blijkbaar laat het deze Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur volledig koud of Vlamingen in de toekomst nog toegang zullen hebben tot kwalitatieve en betaalbare zorg. Anders zou ze onze zorgvoorzieningen niet op deze manier in de uitverkoop zetten. We hebben dringend nood aan een Vlaamse regering en een stadsbestuur in Antwerpen die zorg opnieuw als één van hun kerntaken ziet.'

Wat doet Groen voor de zorg?