'Uitspraak betekent vernietiging INEOS-vergunning én ministeriele instructie Demir'

20 Juli 2023

 'Uitspraak betekent vernietiging INEOS-vergunning én ministeriele instructie Demir'

'Ook Demirs eigen ministeriele instructie wordt met dit arrest vernietigd. De Vlaamse regering zet de vakantie dus in met een stikstofcrisis die dieper is dan ooit.'

De Raad voor Vergunningsbetwisting oordeelt dat chemiereus INEOS geen vergunning mag krijgen voor de nieuwe ethaankraker die ze wilden bouwen in de haven van Antwerpen. De Raad oordeelt dat er onvoldoende bewezen is dat de stikstofuitstootnorm van 1 procent voor de industrie voldoende streng is om de nabijgelegen natuur te beschermen. 'Dit betekent dat niet alleen de vergunning, maar óók het de ministeriële instructies over stikstof van minister Demir aan flarden worden geschoten. Overal wordt daar immers de norm van 1 procent gehanteerd voor de industrie. De regering moet dus dringend een sluitend decreet onderhandelen, want de stikstofcrisis is duidelijk nog lang niet op z'n eind', klinkt het bij Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege.

Nadat de Vlaamse regering het niet eens raakte over het stikstofakkoord wilde minister Demir via een ministeriele instructie het dossier depanneren. 'Uit de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting vandaag blijkt dat de eigengereide oplossing van minister Demir geen stap vooruit betekent in de stikstofcrisis. Ook haar eigen ministeriele instructie wordt met dit arrest vernietigd. De Vlaamse regering zet de vakantie dus in met een stikstofcrisis die dieper is dan ooit', stelt Schauvliege vast.

Door de uitspraak van de Raad mag INEOS geen nieuwe ethaankraker bouwen in de Antwerpse haven. De INEOS-kraker zou ethyleen produceren - een grondstof voor nieuw plastic. Dat daar nu een stokje voor gestoken wordt, stemt ook Antwerps Groen-voorzitter Bogdan Vanden Berghe tevreden. 'De nieuwe ethaankraker vormde een rechtstreekse bedreiging voor de gezondheid van de Antwerpenaren en de Antwerpse natuur, maar dat kon de Vlaamse regering worst wezen. Dat de Vlaamse regering met INEOS koos voor vervuilende industrie uit het verleden in plaats van te investeren in de toekomst, evenmin. Dat zij nu teruggefloten worden is dus een overwinning voor iedereen die in een gezonde stad wil leven en werken én voor de toekomst van onze haven', aldus Vanden Berghe.

Volg het nieuws van Mieke