Davy werd in 2011 actief bij onze partij omdat hij de wereld beter wil achter laten dan hoe hij ze gevonden heeft. Hij wil deze centrale rol terugbrengen in de politiek. Daarnaast wil hij mensen warm maken voor een politiek engagement, omdat we enkel op die manier de anti-politiek kunnen omdraaien. Thema's die hem mateloos interesseren zijn onderwijs, digitalisering en inspraak.

Davy wil met zijn politiek werk een breder doelpubliek bereiken door een begrijpelijke taal te hanteren en laagdrempelige ontmoetingen te organiseren. Hij wil de manier waarop politieke partijen en parlementen werken moderniseren, door meer in te zetten op ideeën uit de dorpsstraat, door initiatieven meer van onderuit te laten komen en door een stem te geven aan wie het nodig heeft.

Davy is leerkracht wiskunde in het derde middelbaar. Hij werkte in verschillende scholen, in een hogeschool, bij Groen en bij de Scholierenkoepel. In zijn vrije tijd is hij vooral vader van dochters, leest hij graag boeken, drinkt hij (te) veel koffie en rijdt hij met de fiets.

Dé politiek, dat is de plek waar we allemaal samen werk maken van een beter toekomst. Dat moet (opnieuw) de centrale insteek worden in al het politieke werk.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?