De Sutter reageert op Europese studie glyfosaat

06 Juli 2023

De Sutter reageert op Europese studie glyfosaat

’Er zijn sterke aanwijzingen dat glyfosaat verantwoordelijk is voor gezondheidsproblemen. Ook het EFSA-rapport toont dat schadelijke effecten niet uitgesloten kunnen worden. In zulke gevallen geef je altijd voorrang aan de gezondheid,’ klinkt het stellig. 

‘Ik wil dat België binnen Europa pleit voor een totaalverbod op het pesticide glyfosaat, dat gebeurt in de herfst van dit jaar. Er zijn te veel aanwijzingen dat er een verband zou zijn met ziektes zoals Parkinson,’ zo reageert vicepremier Petra De Sutter op het jongste rapport van de Europese Voedselautoriteit EFSA.

’Er zijn sterke aanwijzingen dat glyfosaat verantwoordelijk is voor gezondheidsproblemen. Ook het EFSA-rapport toont dat schadelijke effecten niet uitgesloten kunnen worden. In zulke gevallen geef je altijd voorrang aan de gezondheid,’ klinkt het stellig.

Ziekenfondsen, de Vlaamse Parkinsonliga, Kom op tegen Kanker en ook milieu- en landbouworganisaties riepen al op tot een verbod. ‘Glyfosaat ligt al jaren onder de loep. Er zijn steeds meer academici die wijzen op een verband tussen schadelijke stoffen als pesticiden en ziekten als Parkinson. Ook de Hoge Raad voor Geneeskunde pleit al langer voor uitfaseringen van glyfosaat.’

Daarnaast is er de impact op de biodiversiteit. ‘Er is een duidelijk bewezen schadelijke impact van dit product op bijen.’

De Sutter wijst erop ‘dat in het najaar de Europese lidstaten moeten stemmen of glyfosaat opnieuw een vergunning krijgt om te gebruiken. Ik hoop dan ook dat ons land tegen de verlenging van de vergunning zal stemmen.’