Groen: Belgische banken financieren repressie van Oeigoeren in China

09 December 2022

Groen: Belgische banken financieren repressie van Oeigoeren in China

Banken verkondigen dat ze zich aan allerlei ethische principes willen houden, ze moeten de daad bij het woord voegen. En de politiek moet hen beter controleren.

Zoals POLITICO en De Standaard vandaag onthullen, investeren in België gevestigde financiële instellingen in Chinese bedrijven die openlijk medeplichtig zijn aan de vervolging en onderdrukking van Oeigoeren in China. Zo blijkt uit onderzoek van de Ecolo-Groen fractie in de Kamer. In een reactie aan Politico geeft KBC aan de feiten te betreuren. "Banken verkondigen dat ze zich aan allerlei ethische principes willen houden, ze moeten de daad bij het woord voegen. En de politiek moet hen daar beter op controleren" zegt Wouter De Vriendt, fractieleider voor Groen.

De medeplichtigheid van die bedrijven bestaat onder andere uit het aanbieden van instrumenten zoals etnische DNA-sequencing (in het geval van BGI Gemonics, waar KBC in heeft geïnvesteerd), gezichtsherkenning door middel van surveillance op afstand (in het geval van KBC en Pictet, die hebben geïnvesteerd in Hikvision en Dahua) en dwangarbeid (in het geval van Xinjiang Goldwind Science, dat is opgenomen in de fondsen van KBC, Schroders en Pictet).

"We weten al lang van de ernstige mensenrechtenschendingen waar deze bedrijven zich schuldig aan maken" licht Groen-fractieleider Wouter De Vriendt toe. Veel van de betreffende bedrijven staan op de zwarte lijst van de Verenigde Staten, of ze hebben nauwe banden met het Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC): de enige Chinese entiteit die sinds maart 2021 door de Europese Unie is gesanctioneerd voor haar rol in de dwangarbeid van Oeigoeren. "Die Europese sancties zijn niet voor de vorm genomen, ze moeten ook voeten in de aarde zetten. De EU bevriest enerzijds de rekeningen van het bureau voor openbare veiligheid van de XPCC, en kijkt anderzijds toe hoe onze eigen banken bedrijven financieren die banden hebben met diezelfde XPCC" voegt De Vriendt toe.

De Vriendt benadrukt ook dat mensen die hun geld via deze banken investeren er helemaal niet voor getekend hebben dat het terecht komt in de infrastructuur waarmee de Oeigoerse gemeenschap onderdrukt wordt, zoals een concentratiekamp. "Iedere Belgische financiële instelling heeft zich er in principe toe verbonden zich niet medeplichtig te maken aan mensenrechtenschendingen, ook niet indirect" stelt de Groen-fractieleider. "Maar een eenvoudige online zoektocht laat al zien dat fondsen die Belgische financiële instellingen aanbieden Chinese bedrijven financieren die op de zwarte lijst van de VS staan. Dat doet toch serieuze vragen oprijzen bij de manier waarop banken zichzelf wel kunnen controleren op het naleven van ethische principes. "Daarom willen wij dat ook banken onderhevig worden aan de Europese zorgplicht, die recent goedgekeurd werd voor grote bedrijven. En op Belgisch niveau stellen we ook zo'n zorgplicht voor" besluit De Vriendt.