Geen schadeclaims door fossiele bedrijven bij klimaatmaatregelen

09 April 2024

Geen schadeclaims door fossiele bedrijven bij klimaatmaatregelen

"De groenen maken hier écht het verschil. Overheden moeten de klimaatverandering kunnen tegengaan gaan zonder angst voor miljoenenclaims van de fossiele industrie. Dat verdrag staat de klimaattransitie in de weg."

Europa stapt uit het energiehandvestverdrag. Dat heeft de Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement zonet bevestigd. Bedrijven kunnen het energiehandvestverdrag (ECT) daardoor niet langer gebruiken om nationale regeringen aan te klagen voor de impact van het klimaatbeleid. 

Europees Parlementslid Sara Matthieu is lid van de Commissie Internationale Handel en stemde mee voor de uitstap: "De Europese Unie kiest hiermee voor het welzijn van de Europese burger en de Europese natuur, dit is een vreselijk verdrag dat de energietransitie blokkeert en winst boven klimaat stelt."

Begin maart keurde de Europese Ministerraad onder leiding van Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten het voorstel goed voor de terugtrekking van de Europese Unie uit het Energiehandvest. Matthieu: "De groenen maken hier écht het verschil. Overheden moeten de klimaatverandering kunnen tegengaan gaan zonder angst voor miljoenenclaims van de fossiele industrie. Dat verdrag staat de klimaattransitie in de weg."

60% van de investeringsclaims onder het ECT spelen zich af tussen EU-lidstaten, de stemming deze ochtend is dus van groot belang voor Europa. Later deze maand stemt het Europees Parlement finaal over de Europese uitstap uit het energiehandvestverdrag.