Europa gaat batterijen vergroenen

13 December 2022

Europa gaat batterijen vergroenen

'Met de elektrificatie van een groot deel van onze economie, onze woningen en auto’s zijn batterijen cruciaal voor onze toekomstige welvaart en klimaatdoelen.'

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een deal gesloten over wetgeving die ervoor moet zorgen dat batterijen duurzamer en efficiënter worden en dat Europa wereldleider wordt op vlak van recyclage en circulariteit. Europees Parlementslid Matthieu: 'Met de elektrificatie van een groot deel van onze economie, onze woningen en auto’s zijn batterijen cruciaal voor onze toekomstige welvaart en klimaatdoelen.'

De batterijenwet bepaalt nieuwe doelstellingen voor recyclage van essentiële grondstoffen zoals lithium, en legt tegelijk doelstellingen vast voor het aandeel gerecycleerd materiaal in nieuwe batterijen.

Door zowel aan de vraag- als aanbodkant doelstellingen te stellen, creëren we een markt voor recyclage van lithium, kobalt, koper en meer. Dat is een dubbele winst voor Sara Matthieu: "We hoeven minder nieuwe mijnen te openen, en verkleinen de steeds groter wordende berg elektronische afval. Dit moet een 'gold standard' worden voor andere producten."

Bovendien is Europa op dit moment voor een groot deel afhankelijk voor haar grondstoffen van instabiele landen zoals Congo, en autocratische landen zoals China. Met de nieuwe batterijenwet gaan we die afhankelijkheid afbouwen.

Matthieu: “China heeft jarenlang strategisch geïnvesteerd in de ontginning en verwerking van belangrijke grondstoffen. Die controle maakt Europa kwetsbaar, en is een obstakel om toekomstgerichte en milieuvriendelijke industrieën op te bouwen. Ik had ambitieuzere doelstellingen in de wet gewild, maar het is alvast een goed begin.”

Recyclage- en duurzaamheidseisen

Daarnaast is de batterijenwet voor Sara Matthieu een belangrijke inspiratiebron voor de toekomstige wet rond ecodesign, waarvoor Matthieu in de milieucommissie schaduwrapporteur is. Dit revolutionaire initiatief zal circulaire ontwerpcriteria bepalen voor zowat alle producten die we gebruiken.

"De doelstellingen voor recyclage en het aandeel gerecycleerd materiaal in nieuwe producten vormt een enorme stimulans voor nieuwe industriële activiteit op Europese bodem, wat zal leiden tot meer lokale werkgelegenheid. Dat is een fel contrast met de voorbije decennia toen industriejobs verdwenen uit Europa.

Tot slot stelt de wet ook milieueisen aan alle batterijen, waardoor de toegang tot de Europese markt geleidelijk beperkt zal worden tot de meest duurzame batterijen. Bedrijven zullen ook moeten nagaan of mensenrechten en werkomstandigheden gerespecteerd in de bedrijven in hun toeleveringsketen. Deze zogenaamde zorgplicht moet de gekende mistoestanden in mijnen en fabrieken tegengaan.

Matthieu: "De zorgplicht in de batterijwetgeving is een prachtige innovatie. We willen die toepassen op alle producten, zoals textiel, meubels en meer, zodat schendingen van mensenrechten of werkomstandigheden voorgoed tot het verleden behoren."

Volg het nieuws van Sara