Belastingvrijstelling fossiele brandstoffen voor plastic en kunststofsector kost ons tot 5 miljard euro

27 December 2023

Belastingvrijstelling fossiele brandstoffen voor plastic en kunststofsector kost ons tot 5 miljard euro

De plastic- en kunststofsector krijgt een belastingvrijstelling voor het gebruik van fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas in hun productieprocessen. Die belastingvrijstelling levert hen, volgens schattingen van de minister voor Klimaat Khattabi, maar liefst 5 miljard euro op.

Groen-parlementslid Kim Buyst vroeg de cijfers op: "Deze belastingvoordelen zijn pure subsidies voor fossiele brandstoffen en maken ecologischere en duurzame alternatieven duurder dan vervuilende keuzes zoals plastic of kunststof. Dat is toch de wereld op zijn kop? We moeten van de ecologische keuze, de goedkoopste keuze maken, niet omgekeerd."

We moeten af van fossiele brandstoffen, daarover raakte de wereld het eens op de internationale klimaatconferentie vorige week in Dubai. Een eerste stap daartoe is het afbouwen van subsidies aan fossiele brandstoffen, vindt Buyst: "Jaarlijks krijgen olie, gas en steenkool voor minstens 13 miljard euro aan subsidies, blijkt uit onderzoek van de FOD Financiën. Zo houden we de industrie en onszelf afhankelijk van fossiele brandstoffen". De belastingvoordelen voor de plastic- en kunststofsector zijn daarbij niet inbegrepen, want er werd nooit onderzocht over welke bedragen het ging.

Deze fossiele subsidies zouden klimaatsubsidies moeten worden.

Het gebruik van aardolieproducten voor niet-energetisch gebruik (lees: die niet gebruikt worden om energie op te wekken) is inderdaad niet onderworpen aan accijnzen laat minister van Financiën Vincent Van Peteghem weten in antwoord op een vraag van Buyst. Op initiatief van Groen geeft minister Van Peteghem nu de opdracht aan de FOD Financiën om dit verder te bestuderen en mee op te nemen in de federale inventaris van subsidies voor fossiele brandstoffen.

Groen wil die inventaris van fossiele brandstoffen veel vollediger en correcter maken. 'Enkel als we alle belastingvoordelen kennen, kunnen we ze ook afbouwen. Dat is maar zo eerlijk,' vindt Kim Buyst. 'We moeten deze middelen gebruiken om bedrijven - te helpen om te investeren in ecologische productieprocessen. Deze fossiele subsidies zouden klimaatsubsidies moeten worden, daarmee bedoelen we dat de overheid bedrijven helpt investeren in het duurzaam maken van hun productieprocessen, in ruil voor duidelijke afspraken en doelstellingen voor het terugdringen van vervuiling. Zo maken we van de ecologische keuze de goedkoopste en gemakkelijkste keuze.'

Teken onze petitie en stop fossiele subsidies