Hoe prachtig zou het zijn als we niet langer gefixeerd zijn op onze verschillen, maar juist kijken naar wat ons allen verbindt. Zo'n wereld wil ik helpen realiseren!

Meet Giuliana Chirinos Saavedra, een geëngageerde vrouw in de lokale Antwerpse politiek, districtsraadslid in Deurne, ex-voorzitster van Groen Antwerpen en nu ondervoorzitster. Als mama van twee kinderen is haar politieke drive simpelweg een verlangen naar een betere toekomst voor iedereen.

Twintig jaar geleden kwam Giuliana vanuit Peru naar België. Ze heeft haar inburgeringstraject met succes afgerond en werpt als ervaringsdeskundige een kritische blik op het inburgeringsbeleid. Ze wil actief bijdragen aan een inclusief Vlaanderen, vrij van racisme en discriminatie.

Dankzij haar professionele achtergrond, met jarenlange ervaring als coach van werkzoekenden, met name mensen met een migratieachtergrond, heeft Giuliana inzicht in de kansen en uitdagingen van de Vlaamse arbeidsmarkt. Haar doel is helder: zich inzetten voor gelijke kansen, waarbij elk individueel talent wordt erkend en benut.

Giuliana is niet alleen politica; ze is een betrokken burger die gelooft in een samenleving waar iedereen zich goed voelt en de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Stem Groen en stem op Giuliana voor een Vlaanderen waar gelijke kansen centraal staan en diversiteit wordt omarmd.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?