Global Wind Day: Vlaamse windenergiebeleid moet ambitieuzer

15 Juni 2023

Global Wind Day: Vlaamse windenergiebeleid moet ambitieuzer

Aantal vergunningsaanvragen windturbineprojecten halveerde sinds 2019

Op 15 juni is het Global Wind Day, een dag dat we windenergie, en vooral: de nood aan méér windenergie, in de spotlights zetten. In Vlaanderen is er op dat vlak nog heel wat werk aan de winkel. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Staf Aerts opvroeg bij minister Demir blijkt dat het aantal aanvragen voor nieuwe windturbineprojecten bijna gehalveerd is ten opzichte van 5 jaar geleden. 

In de periode 2018-2019 werden jaarlijks gemiddeld 128 omgevingsvergunningen aangevraagd. Dat corona zorgde voor een dip valt enigszins te begrijpen, maar herstel lijkt alvast niet in zicht: tijdens de periode 2020-2022 werden er gemiddeld 69 vergunningen aangevraagd. Ook dit jaar lijkt, met amper 18 vergunningsaanvragen voor het eerste kwartaal, het tij niet te keren. 

Dat staat in schril contrast met de ambities die de Vlaamse Regering zichzelf oplegde. In de update van haar Windplan stelde minister Demir vorig jaar dat "de focus moet nu wijzigen in het zo snel mogelijk bouwen van grote windturbines op al de mogelijk geschikte gronden." Die ambitie wordt momenteel niet weerspiegeld in de cijfers. 

De wind is van iedereen en het is eigenlijk logisch dat iedereen daar ook van zou moeten kunnen meegenieten. Groen steunt daarom ook de vraag die REScoop Vlaanderen (de federatie van burgerenergie-coöperaties) samen met Bond Beter Leefmilieu en Reset.Vlaanderen aan het Vlaams Parlement voorlegde om een participatieplan op maat van de lokale gemeenschap te verplichten, met tot 50% burgerparticipatie als voorwaarde voor een vergunningsaanvraag van elk windenergieproject op land.

 

(foto: Staf Aerts bij de constructiewerken van een nieuwe windturbine op de terreinen van Wienerberger in Beerse)