Godvergeten: Vlaams Parlement organiseert Bijzondere Commissie seksueel misbruik

16 Oktober 2023

Godvergeten: Vlaams Parlement organiseert Bijzondere Commissie seksueel misbruik

'Om slachtoffers eindelijk de erkenning en heling te geven waar ze recht op hebben, zal ook het Vlaams Parlement tot op het bot uitspitten wat er fout liep en hoe zulke gruwel in de toekomst vermeden kan worden.'

Woensdag stemt het Vlaams Parlement over de oprichting van een Bijzondere Commissie over het jarenlange seksueel misbruik in de Kerk. De Groen-fractie die het initiatief nam, bereikte daarover zonet een akkoord met de meerderheidsfractie en oppositiepartner Vooruit in het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Groen covoorzitter en initiatiefnemer Jeremie Vaneeckhout is tevreden. 'Godvergeten duwde heel Vlaanderen opnieuw met de neus op de jarenlange georganiseerde gruwel en daaropvolgende doofpotoperatie door de Kerk. Heel wat feiten speelden zich af in scholen, internaten en zorginstellingen onder Vlaamse bevoegdheid. Om slachtoffers eindelijk de erkenning en heling te geven waar ze recht op hebben, zal ook het Vlaams Parlement tot op het bot uitspitten wat er fout liep en hoe zulke gruwel in de toekomst vermeden kan worden.'

De Bijzondere Commissie zal een tweeledige opdracht krijgen. Als eerste zal de commissie de focus leggen op alle scholen, internaten en zorginstellingen waar misbruik kon gebeuren. Vaneeckhout: 'Uit de getuigenissen blijkt dat slachtoffers en hun naaste omgeving heel lang alleen hebben gestaan: als ze met hun verhaal naar buiten durfden komen, dan was er geen erkenning, laat staan een vangnet. Er waren alleen muren om tegenaan te botsen. We willen als parlement alle instellingen en voorzieningen aansporen om stappen te zetten naar erkenning en heling.' De groene covoorzitter benadrukt het belang van zo'n erkenningsproces om daaruit te leren voor de toekomst, zodat geen enkel slachtoffer van misbruik nog drempels ervaart om de doorstane gruwel aan te kaarten en zodat scholen en andere instellingen er alert voor zijn.

Daarnaast zal de Bijzondere Commissie het beleid rond seksueel misbruik van de afgelopen jaren evalueren. Vaneeckhout: 'In het verleden liepen slachtoffers duidelijk tegen drempels aan om te getuigen over het misbruik dat ze meemaakten. Deze commissie moet uitzoeken of ook vandaag nog slachtoffers op muren botsen, zodat we de hulpverlening doelgericht kunnen versterken', verduidelijkt Vaneeckhout. Hetzelfde moet de Bijzondere Commissie volgens Vaneeckhout doen voor de behandeling en opvolging van daders.

Vlaams bevoegdheidsniveau

Het initiatief in het Vlaams parlement blijft beperkt tot de bevoegdheden van het Vlaamse bestuursniveau. Misbruik in Vlaamse scholen en zorginstellingen, hoe daar met klachten werd omgegaan en preventie vormen de hoofdbrok van de commissie. Daarmee vormt de commissie een interessante aanvulling op de federale onderzoekscommissie die eveneens zal focussen op erkenning voor de slachtoffers en ook zal uitspitten of er fouten zijn gemaakt in het eerdere onderzoek naar misbruik in de Kerk.