Als moeder en oma wil Greet voor haar kinderen en kleinkinderen een warme samenleving, waar mensen zorg dragen en tijd hebben voor elkaar. Een samenleving waar aandacht is voor gezonde en betaalbare voeding, gezonde natuur, beter openbaar vervoer en voldoende fietsinfrastructuur.

Als leerkracht wil Greet meer middelen voor een onderwijs dat meer doet dan leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ze wil een onderwijs dat leerlingen hun leven mee vormgeeft. Een onderwijs dat zorgt voor voldoende leerkrachten, dat hun beter ondersteunt en dat hun een aantrekkelijke loopbaan kan geven. 

Als econoom wil Greet meer circulaire economie, met een overwicht aan hernieuwbare energie gekoppeld aan een lagere energiefactuur. Ze wil minder armoede, waardig werk voor iedereen en eerlijke belastingen.

Greet is sinds 2000 politiek actief op het lokale niveau, waarvan zes jaar als oppositieraadslid en tien jaar als Schepen in Oud-Turnhout. Na al die jaren blijft het haar doel om groene ideeën om te zetten in groene realisaties. 

Denk jij ook dat de toekomst eerlijker en groener kan?
Enkel met lef, daadkracht en samenwerking kunnen we hier werk van maken.
Enkel met een partij die durft én doet. Enkel met Groen.

Eerlijke kansen voor iedereen? Enkel met een partij die durft én doet. Enkel met Groen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?