Meer dan 13.000 mensen lopen huursteun mis: Groen wil automatische toekenning en uitbreiding huurpremie

27 Februari 2024

Meer dan 13.000 mensen lopen huursteun mis: Groen wil automatische toekenning en uitbreiding huurpremie

'Meer dan 13.000 mensen die moeilijk rondkomen lopen de ondersteuning mis waar ze recht op hebben en de Vlaamse regering laat het gebeuren. Wij willen dat de premie automatisch wordt toegekend én dat kandidaat-huurders de steun al na één jaar krijgen.'

In 2022 werden er 23.401 invulformulieren voor de aanvraag van een huurpremie uitgestuurd naar potentieel rechthebbenden: kandidaat-huurders voor een sociale woning hebben daar recht op van zodra ze vier jaar op de wachtlijst staan. Hetzelfde jaar werden er echter maar 10.115 effectief ingediend. Dat blijkt uit cijfers van Groen, opgevraagd bij minister van wonen Matthias Diependaele. ‘Meer dan 13.000 mensen die moeilijk rondkomen lopen de ondersteuning mis waar ze recht op hebben en de Vlaamse regering laat het gebeuren. Wij willen dat de premie automatisch wordt toegekend én dat kandidaat-huurders de steun al na één jaar krijgen, zoals onze schepen Lies Corneillie in Leuven zelf invoerde’, benadrukt Groen-covoorzitster Nadia Naji.

Alleen wie langer dan vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staat, kan vandaag een huurpremie krijgen. Het gaat da om een premie die gemiddeld ongeveer 180 euro per maand bedraagt om hen financieel te steunen op de private woonmarkt, in afwachting van een sociale woning. Die premie is broodnodig, want recent bleek uit de nieuwe huurbarometer dat de gemiddelde huurprijs op de privémarkt intussen al op gemiddeld 869 euro per maand ligt. Dat is meer dan het dubbele van de gemiddelde huurprijs voor een sociale woningen, die gemiddeld op 341 euro ligt.

'Mensen die moeilijk rondkomen, recht hebben op een sociale woning maar wachten op één die beschikbaar is, hebben het geld niet om op de private markt een woning te huren voor meer dan het dubbele van de prijs. In de realiteit betekent dit dat deze mensen aan hun lot overgelaten worden en dieper in armoede verzeild geraken zolang ze die premie niet krijgen. De premie sneller aan meer mensen én automatisch toewijzen zonder dat ze een hele papierwinkel moeten invullen, is broodnodig in de strijd tegen armoede', benadrukt Naji.

In Leuven waar Groen mee bestuurt, zette schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) al sterk in op een uitbreiding van een Leuvense huurpremie. Daar hebben kandidaat-huurders al recht op een Leuvense huurpremie vanaf dat ze 1 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan.

Uitbreiding sociaal woonaanbod
Naast uitbreiding en automatische toekenning van de huurpremie benadrukt Naji het belang van een uitbreiding van de sociale woningen. 'Een dak boven je hoofd is een basisrecht. Met voldoende sociale woningen en sterk armoedebeleid, zouden er geen wachtlijsten meer zijn. Het is hoog tijd voor een Vlaamse regering die armoede aanpakken zonder iemand achter te laten als één van haar prioriteiten ziet, in plaats van deze Vlaamse regering die keer op keer mensen die moeilijk rondkomen in de steek laat', besluit Naji.