Groen wil persoonsgebonden budget voor mensen met jongdementie

24 Juli 2023

Groen wil persoonsgebonden budget voor mensen met jongdementie

'Mensen met jongdementie worden vandaag door de Vlaamse regering aan hun lot overgelaten. Met een persoonsgebonden budget zouden zij eindelijk de nodige steun krijgen waar ze recht op hebben.'

'Een diagnose van jongdementie komt niet alleen met een ziektebeeld, maar vaak ook met zware financiële gevolgen. Patiënten zelf moeten hun job opgeven, maar ook de eventuele partner of andere mantelzorger gaat vaak noodgedwongen minder werken om zorgtaken op te kunnen nemen', klaagt Ann De Martelaer aan. Het Groen-parlementslid roept de Vlaamse regering daarom op om mensen met jongdementie ook een persoonsgebonden budget toe te kennen. 'Mensen met jongdementie worden vandaag door de Vlaamse regering aan hun lot overgelaten. Met een persoonsgebonden budget zouden zij eindelijk de nodige steun krijgen waar ze recht op hebben.'

In Vlaanderen zijn er ongeveer 6500 mensen jonger dan 65 jaar met een diagnose van jongdementie. Onder hen zijn ook al veertigers en vijftigers een leeftijd waarop er vaak nog zware financiële kosten zijn zoals afbetalingen voor een woning of facturen van studerende kinderen. 'Financiële stress is ook een symptoom van jongdementie, maar vandaag zijn er amper hulpmechanismen om de financiële gevolgen van de diagnose op te vangen', hekelt De Martelaer. Mensen met jongdementie worden uitgesloten van zorgbudgetten waar ouderen met een zorgnood of mensen met een handicap bijvoorbeeld wel aanspraak op kunnen maken.

'De Vlaamse regering laat de zorg voor mensen met jongdementie volledig over aan mantelzorgers en stelt daar niets tegenover, hoewel de financiële gevolgen voor deze mensen vaak gigantisch zijn. De geldzorgen verlichten door een persoonsgebonden budget toe te kennen, is het minimum wat de Vlaamse regering zou kunnen en moeten doen', beklemtoont De Martelaer.

Met een persoonsgebonden budget zouden patiënten in elke fase van hun ziekte hulp kunnen inschakelen volgens hun eigen behoefte. De enige steun voor mensen met jongdementie die er vandaag namelijk is, is een korting van 27,60 euro op de dagprijs voor 200 bedden in woonzorgcentra die voorbehouden zijn voor mensen met jongdementie. Zijn die plaatsen vol, dan heb je pech. 'Elke patiënt met jongdementie heeft recht op zorg. Maar deze Vlaamse regering helpt slechts 200 van hen in een vergevorderd stadium van hun ziekte. Al de rest wordt aan hun lot overgelaten. Het is hoog tijd dat dit verandert', besluit De Martelaer.

Ontdek ons standpunt over gezondheid en welzijn