Groen wil taskforce PFAS: 'Baseert de Vlaamse regering zich op voortschrijdend inzicht op kap van onze gezondheid?'

26 April 2021

Groen wil taskforce PFAS: 'Baseert de Vlaamse regering zich op voortschrijdend inzicht op kap van onze gezondheid?'

'Hier is geen sprake van zorgvuldig beleid. De Vlaamse regering wist dat de gronden van Oosterweel vervuild zijn.'

Groen dringt aan op een taskforce om verspreiding van chemisch vervuilde grond met stoffen van de PFAS-familie verder te onderzoeken naar aanleiding van graafwerken in Oosterweel. 'Daarnaast willen we dat grond die mogelijks vervuild is, niet zal verspreid worden over Vlaanderen tot er meer duidelijk is. Hier is geen sprake van zorgvuldig beleid. De Vlaamse regering wist dat de gronden van Oosterweel vervuild zijn. Toch ziet ze er geen graten in om de vervuilde grond te verspreiden en te verwerken, om pas daarna verder te onderzoeken wat de impact is. Dat is niet zorgvuldig. Eerst strenge normen bepalen en daarna toelatingen geven om te verspreiden, is de weg die we moeten bewandelen. Het wordt een klassieker: de Vlaamse regering die achter de feiten holt wanneer anderen haar op die feiten wijzen', klinkt het bij Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

'De hoeveelheid van de chemische stof PFOS die toegelaten is in Vlaanderen voor bijvoorbeeld bouwwerken is bepaald door de vervuiling in de grond zelf. Dat antwoordde minister Demir op onze vraag over de Vlaamse normen van de chemische stoffen PFOS. Dit is de wereld op zijn kop: vervuilde gronden die de norm vastleggen', zegt Schauvliege.

Schauvliege weet dat de PFAS-regelgeving in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen staat. 'In Nederland werd de problematiek met meer urgentie aangepakt. Daar werd al in 2019 de impact van de chemische stof PFAS op de bouwsector en de industrie vergeleken met de impact van het stikstofarrest waardoor bouwwerven dreigden te worden stilgelegd. Onze Noorderburen kwamen dan ook met een actieplan en strenge normen die uitgaan van voorzichtigheid.'

Schauvliege weet dat Vlaanderen weliswaar ook een actieplan heeft, maar volgens haar gaat het hier allemaal veel trager. 'Het lijkt erop dat de Vlaamse regering uitgaat van voortschrijdend inzicht op kap van onze gezondheid. Opvallend is haar lakse houding vergeleken met de urgentie die Nederland aan de dag legt. Er is een bijkomend biomonitoringsonderzoek opgestart in 2020, waarvan de resultaten pas gekend zullen zijn tegen 2022. Dat onderzoek moet beter aantonen hoeveel van deze stoffen in het lichaam zitten en wat de impact op onze gezondheid is. Veel te laat, want de bouwwerken aan de Oosterweel zijn van start gegaan', besluit ze.

Lees hier ons standpunt over PFAS