Groen eist onvoorwaardelijk staakt-het-vuren in Gaza

18 Januari 2024

Groen eist onvoorwaardelijk staakt-het-vuren in Gaza

Samen met burgers en het middenveld wereldwijd blijven we strijden om een eind te maken aan het geweld. Europa moet ijveren voor een permanent, onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren.

Vandaag heeft het Europees Parlement met een resolutie opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza. Groen betreurt echter dat rechts er in geslaagd is om daar voorwaarden aan te koppelen. Groenen dringen al sinds oktober aan op aan op een permanent, onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren.

"Samen met burgers en het middenveld wereldwijd blijven we strijden om een eind te maken aan het geweld. Europa moet ijveren voor een permanent, onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren. Ook alle gijzelaars en illegaal vastgehouden Palestijnen moeten vrijgelaten worden. Europa moet haar gewicht in de schaal werpen om de slachtoffers en het internationaal recht te steunen", benadrukt Europarlementslid Sara Matthieu. In afwachting van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof  (ICJ) in het onderzoek naar het risico op genocide door Israël in Gaza zijn voorlopige maatregelen nodig.

"Europa moet de druk opvoeren. Dat kan door economische sancties op tafel te leggen. Door het associatieverdrag met Israël op te schorten, en producten afkomstig uit de bezette gebieden te bannen bijvoorbeeld. Daar blijven we voor vechten", verduidelijkt Matthieu. "Zo kunnen we Zuid-Afrika's vraag aan het Internationaal Gerechtshof om voorlopige maatregelen, waaronder een onmiddellijk staakt-het-vuren, kracht bijzetten. Dat is belangrijk, want een uitspraak in het onderzoek zal tijd in beslag nemen. Het cruciaal om nu zo snel mogelijk een eind te maken aan dit geweld. Als het ICJ met tussentijdse maatregelen komt, moet Europa die samen met de internationale gemeenschap trachten af te dwingen."

Stop het bloedvergieten, boycot Israël