Groen geeft 70% van de gezinnen meer kinderbijslag

13 Mei 2014

Groen geeft 70% van de gezinnen meer kinderbijslag

Groen hervormt de kinderbijslag zodat 70% van de gezinnen erop vooruit gaat. En bij gezinnen met 1 kind gaat 90% erop vooruit. Gemiddeld zal een gezin in ons voorstel 205 euro krijgen per kind. Wij maken de kinderbijslag inkomensgebonden. Kinderen in gezinnen met de laagste inkomens hebben dat meer nodig dan die in gezinnen met de hoogste inkomens.

70% van de gezinnen met kinderen gaat er op vooruit

Groen hervormt de kinderbijslag zodat 70% van de gezinnen erop vooruit gaat. En bij gezinnen met 1 kind gaat er 90% op vooruit. Gemiddeld zal een gezin in ons voorstel 205 euro krijgen per kind. Wij maken de kinderbijslag inkomensgebonden. Kinderen in gezinnen met de laagste inkomens hebben dat meer nodig dan die in gezinnen van de hoogste inkomens. Kinderen uit gezinnen met het allerlaagste inkomen krijgen 300 euro, het bedrag dat volgens internationale afspraken overeenkomt met wat gezinnen per kind moeten krijgen om niet onder de armoedegrens te geraken. Kinderen in gezinnen met een topinkomen van 10.000 euro krijgen veel minder, met name 90 euro.

 

Hoeveel krijg ik dan precies? En ga ik meer of minder krijgen?

De premie hangt volledig af van je inkomen. Het hangt dus daarvan af. Gemiddeld krijgt een kind 205 euro. Bij kinderen die opgroeien in armoede loopt de kinderbijslag op tot 300 euro.

Of je meer of minder krijgt hangt samen met het aantal kinderen dat je hebt. In het huidig model krijgt het eerste kind in het gezin minder dan de jongere kinderen, bij Groen zijn alle kinderen in het gezin evenveel waard. Dat betekent dus dat grotere gezinnen in het huidige model soms beter af zijn. Maar doordat de premie volledig samenhangt met je inkomen, gaan grote gezinnen die het meer nodig hebben er ook op vooruit.

Van de koppels met twee kinderen gaat 70% erop vooruit, en van de koppels met één kind 90%. Bij alleenstaanden, die vaak bij de laagste inkomensgroepen zitten, zijn er in ons model quasi alleen winnaars. Gezinnen met drie kinderen gaan in de voorstellen van alle democratisch partijen erop achteruit. Maar bij Groen gaan gezinnen met 3 of meer kinderen die het financieel moeilijk hebben erop vooruit. In het Groen-model krijgen 40% van de gezinnen met drie kinderen méér. Uiteraard voorziet Groen voor de gezinnen die met het nieuwe model verliezen overgangsmaatregelen.

Grote gezinnen kunnen op veel ander vlakken beter ondersteund worden. Groen heeft dan ook voor hen een aantrekkelijk pakket van maatregelen. Meer investeringen om de wachtlijsten in de kinderopvang weg te werken, ouders meer tijd en ademruimte geven door te investeren in tijdskrediet en zorgverlof. Tijdskrediet wordt in 96% van de gevallen deeltijds opgenomen, voor zorg voor kinderen of ouderen. Groen is de enige partij die dit wil versterken. Groen wil ook een betere afstemming van de werktijden op ‘gezinstijden’.

Waarom zo’n ingrijpende verandering voorstellen?

De hervorming van de kinderbijslag maakt deel uit van een globaal plan ter ondersteuning van gezinnen. Het model is gekoppeld aan onze plannen rond de fiscale vrijstelling voor kinderen en het optrekken van het leefloon tot aan de armoedegrens. Deze verschillende maatregelen zijn samen zeer belangrijk op vlak van de bestrijding van kinderarmoede. Dat was noodzakelijk, want organisaties als het Netwerk Tegen Armoede en experten als Bea Cantillon en Wim Van Lancker hebben herhaaldelijk gezegd dat het kinderbijslagsysteem op dat vlak niet goed meer functioneert en meer selectiviteit moet inbouwen met meer voordeel voor de laagste inkomens. In ons voorstel, dat we samen met het Centrum voor Economische Studiën van de KU Leuven uitwerkten, halveren we de kinderarmoede van 11,2% naar 6,8%. Op het vlak van armoedebestrijding bij kinderen heeft Groen het sterkste voorstel, zegt Bea Cantillon.

Doordat ons model ervoor zorgt dat 70% van de gezinnen erop vooruitgaat, garanderen we dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor de hervorming. Een model waarbij enkel de 30% rijkste mensen iets minder kinderbijslag krijgen en tegelijk de kinderarmoede halveert, daarmee hebben we toch het overheidsgeld goed besteed?

Ontdek hier hoe Groen kinderen en jongeren wil ondersteunen