Groen luidt alarmbel over aanhoudende boskap

10 Oktober 2022

Groen luidt alarmbel over aanhoudende boskap

'Hectare na hectare verdwijnt onze beste bescherming tegen droogte, hitte en overstromingen. En de regering Jambon laat het gebeuren, dat is onbegrijpelijk.'

Elk jaar worden meer dan 1.000 vergunningen afgeleverd voor ontbossing. De afgelopen 20 jaar verdween zo 5.033 hectare bos onder asfalt en beton, een gebied ongeveer zo groot als de stad Herentals. Ook met minister Zuhal Demir gaat de boskap onverminderd door, dat blijkt uit nieuwe cijfers van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege: 'In 2020 verdween 242,5 hectare bos en in 2021 nog eens 234 hectare. Hectare na hectare verdwijnt onze beste bescherming tegen droogte, hitte en overstromingen. En de regering Jambon laat het gebeuren, dat is onbegrijpelijk.' Schauvliege dient naar aanleiding van de Week van het bos een resolutie in in het parlement om bedreigde bossen beter te beschermen.

Bos dat gekapt wordt, moet gecompenseerd worden. In de praktijk betekent dit dat voor elk bos dat gekapt wordt er minstens één nieuwe aangeplant moet worden. In sommige gevallen gaat 2 keer of 3 keer de oppervlakte van het bos, al naargelang de waarde van de verdwenen bossen. Maar dat mag geen vrijgeleide geven om in het wild te kappen, benadrukt Schauvliege: 'Nieuw bos dat aangeplant wordt om het verloren bos te compenseren, heeft lang niet dezelfde ecologische waarde als het verdwenen bos. Het is belangrijk dat er nieuw bos bijkomt, maar bomen planten haalt niet veel uit als de boskap ondertussen onverminderd verder gaat.'

Boscompensatie gaat bovendien erg traag. Om al het verdwenen bos te compenseren, moet de regering Jambon voor deze legislatuur nog 116,6 ha compensatiebos ( toestand 4/10/ 2022) aanplanten. Dat betekent dat ook deze legislatuur achterstand wordt opgebouwd. Slechts 78% van wat moet gecompenseerd worden deze legislatuur is gecompenseerd. In een poging om die achterstand niet verder te laten aangroeien werd het bosuitbreidingsdecreet vernieuwd. Eén van de wijzigingen houdt in dat lokale overheden - die ondanks een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos alsnog een vergunning geven om te kappen - voortaan zelf voor de boscompensatie moeten zorgen. Het is een poging van de regering Jambon om de gigantische achterstand in compensatiebos niet verder te laten aangroeien.

Door zo sterk in te zetten op compensatie, maakt de regering Jambon een denkfout volgens Schauvliege. 'De wetgeving over boscompensatie leidt de aandacht af van wat er echt moet gebeuren, namelijk kappen met kappen. Als de kapwoede niet afneemt, dan blijft de hoeveelheid compensatiebos die aangeplant moet worden toenemen, het is dweilen met de kraan open. Het is veel logischer én beter voor onze natuur als we maximaal inzetten op de bescherming van onze bestaande, waardevolle bossen.'

Kwetsbare bossen
Zo’n 20 procent van de Vlaamse bossen heeft geen goede juridische bescherming. Daardoor zijn ze een vogel voor de kat. Wie wil kappen en een aanvraag doet, krijgt in 90 procent van de gevallen een positief advies van het Agentschap Natuur en Bos, de administratie onder directe verantwoordelijkheid van bevoegd minister Zuhal Demir. Wie een negatief advies ontvangt, krijgt in meer dan 50 procent van de gevallen alsnog een vergunning om te kappen. 'Wie de kettingzaag boven wil halen, zal quasi altijd de vergunning krijgen om bos neer te halen, ook als het om waardevol bos gaat. Het is waanzinnig dat er zo laks wordt omgesprongen met onze kostbare natuur', besluit Schauvliege.

Schauvliege maakte een uitgebreid bosrapport over de ontbossing in Vlaanderen. Het volledige rapport is hier te lezen.