Groen pleit voor verankeren federaal fietsbeleid

30 Maart 2023

Groen pleit voor verankeren federaal fietsbeleid

Het wetsvoorstel dat de groene partijen indienen stelt dat elke toekomstige regering voortaan werk maakt van een fietsplan. Dat plan zal jaarlijks geëvalueerd moeten worden. Elke regering zal op basis van die voorgaande evaluaties zelf een fietsbeleid vorm geven.

In 2021 werd het eerste federale fietsplan, onder impuls van minister voor mobiliteit Georges Gilkinet, gepresenteerd. De verschillende ministers en staatssecretarissen komen met concrete en meetbare fietspromotie-acties, bevoegdheid overschrijdend. Ecolo-Groen dienen een wetsvoorstel in om elke volgende regering te verplichten een fietsplan te maken.

Meer gelukkige mensen, meer gezondere lucht en minder files, daar kan geen enkele regering tegen zijn.

40% meer fietsparkeerplaatsen aan stations, betere faciliteiten om de fiets mee te nemen op de trein, een centraal fietsregistratiesysteem tegen fietsdiefstallen, fietsvergoedingen voor elke werknemer, ... Het zijn maar enkele maatregelen die de federale regering al nam om fietsen aantrekkelijker te maken. Groen wil dat alle volgende regeringen verplicht worden te werken aan een federaal fietsbeleid. 'Fietsbeleid is meer dan infrastructuur of handhaving. Ook de federale regering heeft tal van hefbomen om fietsen aantrekkelijker te maken. Meer mensen op de fiets krijgen is voor elke regering win-win', zegt Kim Buyst. 'Als elke overheid in dit land samenwerkt, krijgen we veel gedaan. Elke niveau moet zijn steentje bijdragen om fietsen nog aantrekkelijker en veiliger te maken. Daarom wil Ecolo-Groen wettelijk verankeren dat elke federale regering een fietsplan moet opstellen.'

'Er wordt een federale fietscommissie opgericht die alle betrokken middenveldorganisaties samen brengt', verduidelijkt Kim Buyst. 'Groen is ervan overtuigd dat zo ook het federale niveau inspanningen zal nemen die meer Belgen doen fietsen. De federale overheid is bevoegd voor heel wat aspecten van fietsbeleid zoals verkeersveiligheid, de strijd tegen fietsdiefstallen, faciliteren van de fiets op de trein of voorzien van fietsstallingen aan het station, de fiets voor het woon-werkverkeer,... Deze maatregelen kunnen de investeringen in veilige fietsinfrastructuur van de gewesten en de gemeenten verder ondersteunen. Elke regering of lokaal bestuur moet doen wat kan om meer mensen aan te moedigen de fiets te nemen.'

Lees ons standpunt over mobiliteit