Hafsa begon haar loopbaan in het onderwijs en is al langer bekend door haar vrijwilligerswerk in de Brugse poort. Ze pleit voor minder harde woorden en meer verdraagzaamheid.

In 2018 werd ze vanop de 26ste plaats verkozen als gemeenteraadslid met maar liefst 3.981 voorkeursstemmen.In 2022 werd ze Schepen van Internationale Solidariteit, Personeel en Facilitair Management. Wat later nam ze ook de bevoegdheid Jeugd onder haar vleugels.

Voor Hafsa is het enorm belangrijk dat het beleid dat we voeren inclusief is, en dat inwoners kunnen participeren in de samenleving.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?