Handicap: Vlaamse regering teruggefloten over besparing budgetten

21 Juni 2023

Handicap: Vlaamse regering teruggefloten over besparing budgetten

'De actualisering van de budgetten voor mensen met een handicap betekende in de praktijk een platte besparing. Besparen op wie kwetsbaar is, het zegt veel over de waarden van deze regering.'

In 2021 besliste de Vlaamse regering om de persoonsvolgende budgetten van meer dan 10.000 personen met een handicap die - vaak al jarenlang - op de wachtlijst stonden te verminderen met duizenden euro’s per jaar, de zogenaamde actualisering. Mensenrechtenorganisatie Grip vzw trok naar de Raad van State om deze beslissing aan te vechten en krijgt van de auditeur gelijk. Het is nu een kwestie van tijd voor de Raad van State het besluit officieel vernietigt. 'Dit advies is een overwinning voor alle mensen met een handicap die door de regering Jambon keer op keer aan hun lot overgelaten worden', aldus parlementslid Ann De Martelaer die in het parlement al twee jaar lang strijdt voor de terugdraaiing van het besluit.

Twee jaar geleden 'actualiseerde' de regering Jambon de persoonsgebonden budgetten voor mensen met een handicap. De 12 budgetcategorieën werden hervormd naar 24 nieuwe categorieën om de schaarse budgetten zogenaamd gerichter toe te kunnen kennen. In de praktijk zagen meer dan 10.000 mensen op de wachtlijst hun budget plots dalen, hoewel hen een hoger bedrag beloofd was. 'De actualisering van de budgetten voor mensen met een handicap betekende in de praktijk een platte besparing. Besparen op wie kwetsbaar is, het zegt veel over de waarden van deze regering', hekelt De Martelaer.

Dat is nu ook het oordeel van de auditeur van de Raad van State. Die komt tot de conclusie dat het besluit van de regering een aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van de personen met een handicap betekent, zonder dat er een reden van algemeen belang aangetoond wordt. Het advies van de auditeur is daarom om de aangevochten artikelen te vernietigen. De Martelaer reageert tevreden: 'In plaats van dat de regering Jambon voldoende middelen voorziet, probeert ze telkens te goochelen met de schaarste, ook al betekent het dat ze daarmee de rechten van mensen met een handicap schendt. Het is een ongelooflijke overwinning dat daar nu een stokje voor wordt gestoken.'

Het Groen-parlementslid benadrukt evenwel dat het werk niet af is: 'Vandaag is er een stap vooruit voor het behoud van de beloofde budgetten, maar daarnaast stappen anderen naar de rechtbank omdat ze slechts de helft van hun budget krijgen en wachten nog duizenden anderen Vlamingen evengoed op een persoonsgebonden budget. Zolang de regering Jambon de welzijnsbudgetten niet structureel verhoogt, zal ze de rechten van mensen met een handicap blijven schenden.'

Klik hier om te lezen wat Groen wil doen voor de zorg