Hans is een fervent sporter en natuurliefhebber en hij weet hoe belangrijk groene en open ruimte is voor het welzijn van mens, dier en natuur.

Er is de voorbije jaren veel groen verdwenen. Dit moet stoppen. We moeten de open ruimte uitbouwen en verbinden.

Centra, straten en wijken zijn gezelliger en aangenamer als er voldoende groen aanwezig is. Voor Hans is het duidelijk dat stadsbossen voor koele plekken in de zomer zorgen en voor de opvang van water heel het jaar door. Cruciaal in deze tijden van klimaatverandering.

Hans zijn dochters zijn 11 en 9 jaar en doen kleine verplaatsingen het liefst met de fiets. Iedereen wil veilige fietspaden en een leefomgeving waar stappers en trappers centraal staan, maar we zijn daar nog helemaal niet. We moeten hier volop in investeren.

Hans rekent op uw steun!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?