Helga is 2 X 32 jaar en woont in Wuustwezel. Als gepensioneerd kleuter- en zorgjuf wil ze meewerken aan een leefomgeving waarin elk kind en elke volwassene eerlijke en gelijke kansen krijgt. Ook als voormalig OCMW-raadslid en als huidig gemeenteraadslid in Wuustwezel, zet Helga zich in voor kwaliteitsvol onderwijs en tegen armoede. Ze wil mee op zoek gaan naar betaalbare woonoplossingen voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en gezinnen. Elke inwoners verdient een betere ontsluiting naar buurgemeenten, familie, werk,... via betaalbaar openbaar vervoer en goede en veilige fietsvoorzieningen. 

Samen bouwen we aan een groene omgeving waar het goed is om te werken en te studeren, om te ravotten en te genieten.

Met jouw steun kunnen we een socialer en groener beleid voeren! Kies samen met Helga voor een groene en gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?