Hellen is ervan overtuigd dat de toekomst rechtvaardiger en groener kan.

We leven in een tijd waarin klimaatverandering duidelijk is en we niet anders kunnen dan kiezen voor oplossingen die de leefbaarheid van de planeet voor onze kinderen garanderen.

Daarnaast is het echter ook belangrijk dat alle mensen gelijke kansen krijgen en dat naast recht op betaalbare zorg, onderwijs en mobiliteit ook duurzame oplossingen betaalbaar moeten zijn voor iedereen. Zodat het voor iedereen mogelijk wordt om groenere keuzes te maken.

Dat Groen niet enkel over het klimaat gaat, maar ook staat voor een gezonde en rechtvaardige samenleving, is wat Hellen bovenaan haar politieke agenda zet.

"Omdat ik er niet in slaag aan mijn kinderen uit te leggen waarom niet iedereen gelijke kansen krijgt, wil ik graag meewerken aan een betere toekomst voor alle mensen van onze samenleving."

Want Groen moet als partij de verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties serieus nemen en erkennen dat de beslissingen die we vandaag nemen een grote invloed zullen hebben op de wereld die we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Hellen deelt graag haar visie voor een betere toekomst - een toekomst waarin duurzaamheid, rechtvaardigheid en welzijn centraal staan.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?