Vlaams Parlement dringt aan op hulp voor historische hongersnood in Afrika

05 Oktober 2022

Vlaams Parlement dringt aan op hulp voor historische hongersnood in Afrika

'Duizenden kinderen, mannen en vrouwen zijn zwaar ondervoed en sterven van de honger. De wereld, ook Vlaanderen, mag hier niet van wegkijken.'

In de Hoorn van Afrika heerst een historische hongersnood. Op initiatief van Groen-parlementslid Staf Aerts dringen verschillende Vlaamse partijen (Groen, N-VA, CD&V, Vooruit en Open VLD) er bij de Vlaamse regering en Europese Commissie op aan om de crisis hoger op de politieke agenda te zetten. 'Extreme droogte als gevolg van de klimaatverandering, een sprinkhanenplaag, corona, ... De crisissen volgen elkaar in snel tempo op in de Hoorn van Afrika. Het leven van honderdduizenden mensen is direct bedreigd. We roepen de Vlaamse regering en de Europese Commissie op om snel werk te maken van noodhulp én hulp op lange termijn, want de situatie is uiterst kritiek', klinkt het bij Aerts (Groen). De resolutie werd vandaag goedgekeurd in de plenaire vergadering van het parlement.

In Somaliland, de rest van Somalië en grote delen van Kenia en Ethiopië heeft het al twee jaar nauwelijks geregend. Door een combinatie met verschillende andere crisissen is de situatie intussen alarmerend. Het aantal ziekenhuisopnames van ondervoede kinderen in de regio verviervoudigde recent.

Het is niet de eerste keer dat Somalië met een voedselcrisis of droogte kamp, maar zo erg als vandaag is de situatie nog nooit geweest. Bij de grote hongersnood van 2011 was de boodschap van de internationale gemeenschap dat de bevolking in Somalië nooit meer honger zou lijden. Over de grenzen van oppositie en meerderheid heen dringt het Vlaams Parlement nu aan op hulp voor de regio en wil ze de internationale gemeenschap herinneren aan de belofte van 2011.

‘De crisis in de Hoorn van Afrika krijgt weinig aandacht, terwijl de situatie erg onrustwekkend is. Duizenden kinderen, mannen en vrouwen zijn zwaar ondervoed en sterven van de honger. De wereld, ook Vlaanderen, mag hier niet van wegkijken’, besluit Aerts.

Bekijk hier de resolutie die door het Vlaams Parlement werd aangenomen.