Groen: “Maak industrie koolstofneutraal”

08 December 2023

Groen: “Maak industrie koolstofneutraal”

"Er zijn zo veel innovatieve oplossingen voor een eerlijk klimaatbeleid. Door samen te werken in de plaats van te saboteren zorgen we voor meer natuur, meer gezonde lucht en meer groene jobs”

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) waarschuwt dat er meer inspanningen nodig zijn op basis van een analyse van het arrest van de Klimaatzaak. Waar VEKA pleit om de industrie af te bouwen, ziet Groen net kansen om de industrie koolstofneutraal te maken. “In de plaats van te saboteren moet minister Demir een versnelling hoger schakelen en investeren in een groenere industrie en meer groene jobs”, zegt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stelt in haar analyse van het klimaatarrest dat ook de industrie een flinke hap in de uitstoot moet besparen. Voor Groen is een afbouw van industrie echter niet aan de orde. “Dat is paniekzaaierij. Minister Demir heeft al veel tijd verloren met saboteren van ambitieus klimaatbeleid”, hekelt Schauvliege. “In plaats van nu te zoeken naar extra inspanningen zaait ze angst. Zo creër je geen draagvlak, integendeel.” Groen pleit ervoor om dringend voluit te investeren in het koolstofneutraal maken van productieprocessen en wil de bedrijven die investeren in het koolstofneutraal maken van hun productie sterk steunen. “Bijvoorbeeld met het instrument van ‘carbon contracts for difference’ (CCfDs), zoals nu al gebeurt in Duitsland en Nederland”, oppert Schauvliege. “In beide landen werden overigens ook klimaatvonnissen uitgesproken en heeft men het klimaatbeleid ten aanzien van de industrie daarop aangestuurd. We mogen niet achterblijven ten aanzien van onze buurlanden. Ons land kan voortrekker worden.”

Ook in de andere sectoren liggen de oplossingen voor het rapen, zegt de partij. “Meer investeren op openbaar vervoer is vanzelfsprekend,” zegt Schauvliege. “Maar ook meer inzetten op collectieve renovatie met lokale besturen en ondersteunen van duurzame woningrenovaties voor gezinnen die dit zelf niet kunnen betalen zijn evident.” Voor de landbouw is een afbouw van de veestapel een must, dat geldt voor varkens maar vooral ook runderen. “Het is cruciaal dat landbouwers die willen omvormen daarvoor de nodige ondersteuning krijgen,” benadrukt Schauvliege. Groen vraagt ook meer inspanningen voor de ontwikkeling van groene en lokale energie en een aanpak om massaal warmtepompen uit te rollen. “Zo help je mens én planeet. Er zijn zo veel innovatieve oplossingen voor een eerlijk klimaatbeleid. Door samen te werken in de plaats van te saboteren zorgen we voor meer natuur, meer gezonde lucht en meer groene jobs”, concludeert Schauvliege.

Volg het nieuws van Mieke