Groen werkt voor correcte omzetting van internationaal desinvesteringsakkoord

29 November 2023

Groen werkt voor correcte omzetting van internationaal desinvesteringsakkoord

"Op de COP worden belangrijke internationale afspraken gemaakt. Landen moeten die natuurlijk ook effectief nakomen. In België kan het parlement daar een belangrijke rol bij spelen, en die neem ik graag op." 

Naar aanleiding van de COP28 (conference of the parties, 28e editie) die binnenkort doorgaat in Dubai, blikt federaal parlementslid Dieter Van Besien terug op zijn werk van het voorbije jaar rond COP27. Tijdens de COP27 ondertekenden een aantal landen een internationaal akkoord rond desinvesteren. In het akkoord spreekt men af om de publieke middelen die naar investeringen in fossiele energie gaan te beëindigen of serieus te beperken.

Conference of the parties

Het is bijna zover: de COP28 zal binnenkort doorgaan in Dubai. We kunnen en moeten ons ernstige vragen stellen bij die locatie, maar politiek is ook roeien met de riemen die je hebt. Ik hoop alvast dat de mensheid opnieuw stappen kan zetten in de richting van klimaatneutraliteit.

Tijdens COP27 in Sharm-el-Sheikh zijn er enkele stappen gezet. Het waren er te weinig, maar ze vormden wel een handvat om concreet politiek werk mee te verrichten, en dat heb ik dan ook gedaan. 

Tijdens COP27 werd namelijk de "public statement on international public support for the clean energy transition" (hierna: public statement) getekend. Wat kort door de bocht gaan de ondertekenaars akkoord om de explotatie van nieuwe fossiele bronnen niet langer te financieren met publieke middelen. In zo'n akkoord zit the devil in the details, en daarom heb ik mij doorheen het voorbije jaar ingezet zodat de minister zijn beleid rond het de public statement duidelijker en ambitieuzer zou maken.

Ik heb me daarvoor in het bijzonder gefocust op het beleid van Credendo, de Belgische exportkredietverzekeraars. Exportkredietverzekeraars verzekeren kredieten die Belgische ondernemingen toekennen aan projecten in het buitenland. Dit ging in het verleden ook over leningen aan projecten om fossiele brandstoffen te ontginnen, of over projecten die een zeer ernstige impact hebben op de mensenrechten of het milieu ter plaatse. Zo was Credendo een van de overheidsinstellingen die haar beleid serieus moest aanpassen om aan de public statement te voldoen.

Ik heb in samenwerking met het middenveld enkele zeer uitgebreide vragen over het onderwerp ingediend, en tot mijn tevredenheid werden de antwoorden van de minister steeds concreter en ambitieuzer. Het investeringsbeleid van Credendo werd aangepast, en zal nu in december opnieuw worden gewijzigd. Dat is beide zeer goed nieuws, want het gaat hier wel degelijk over grote projecten die anders een zeer grote negatieve klimaatimpact zouden kunnen hebben.  

Hieronder kan je een overzicht van mijn parlementair werk rond desinvesteren en Credendo terugvinden. De antwoorden van de minister moet men opvragen per mail (maar normaal krijg je die zeer snel).

Dit soort parlementair werk is vaak onzichtbaar voor het grote publiek, omdat het zeer gedetailleerd werk is dat niet makkelijk valt uit te leggen. In sommige uitgebreide rapporten die het (internationaal) middenveld uitbrengt wordt er wel verwezen naar mijn werk. Hoe dan ook blijf ik sterk overtuigd van het belang hiervan. Het Internationaal Energie Agentschap is immers zeer duidelijk: als we onder de 1,5 graden celcius opwarming van de aarde willen blijven, moeten we stoppen met de ontginning van nieuwe fossiele energie. Het bereiken van zo'n uitdagende doelstelling vergt veel werk, maar is noodzakelijk om onze toekomst veilig te stellen.

Vind je dit ook belangrijk? Volg me op Facebook en blijf op de hoogte!